В началото на 2024 г. в Българската агенция по безопасност на храните постъпиха редица писма от животновъди, при които е възникнал проблем, свързан контрола и мониторинга на сурово мляко. Всеки от казусите е разгледан индивидуално. До подателите на писмата и до Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) са изпратени официални писма. Една от основните причини са липсата на млечни проби към обектите. 

Това съобщават от Българската агенция по безопасност на храните в писмо до Агри. БГ във връзка с материал на Агри.БГ по темата

От агенцията посочват, че изискванията, на които трябва да отговарят животновъдите, за да получат финансово подпомагане по съответните мерки и схеми от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), са посочени в Наредба № 3 за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план. 

Освен това изискванията за набиране на проби за сурово краве мляко са от 2018 г., като същите са описани в наредба за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол. По-късно през 2023 г. тази наредба е заменена от Наредба № 5. 

От хранителната агенция съобщават, че по случая на цитирания от Агри.БГ животновъд е направена проверка от страна на БАБХ, като е установено неспазване на изискванията в законодателството, за което той е уведомен с официално писмо. На 22 април в БАБХ постъпва възражение от негова страна, касаещо действащата Наредба № 5 и задълженията по нея. „Във възражението се твърди за практики и ситуации, отговорността за които е насочена и към него като животновъд. Същите са в пряк разрез с Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход и Наредба № 5 от 2.05.2023 г.“, се казва в писмото. 

От БАБХ уведомяват още, че цялата налична информация, касаеща суровото мляко, е обществено достъпна на официалната интернет страница на БАБХ.