Приготвяне на царевичен силаж

Приготвяне на царевичен силаж

Технологията на силажиране за различните култури е аналогична, затова ще проследим основните моменти от приготвяне на царевичен силаж. Подходящи са както специалните сортове за силаж, так

Люцернов силаж (сенаж) - хранителни качества и използване

Люцернов силаж (сенаж) - хранителни качества и използване

Люцерната е втората по значение фуражна култура у нас след царевицата. Силажирането е най-лесният и евтин метод за запазване на люцерната специално от първи откос.

Царевичен силаж - хранителни качества и използване

Царевичен силаж - хранителни качества и използване

Поради високите добиви и добрите фуражни качества царевицата е основна култура у нас. От нея се приготвя около 80% от цялото количество силаж.

Дезинфекция на животновъдните ферми

Дезинфекция на животновъдните ферми

Наложителната дезинфекция на животновъдните ферми се провежда при избухването на някоя заразна болест с цел да се предотврати разпространението на заразните причинители.

Дератизация на животновъдните ферми

Дератизация на животновъдните ферми

Дератизацията (от гръцки де - без и ратус - плъх) е комплекс от методи и средства за унищожаването на вредните в стопанско и здравно отношение гризачи.

Хигиенна преценка на концентрираните фуражи

Хигиенна преценка на концентрираните фуражи

Определянето на цвета на фуража се прави на бяла хартия при разсеяна светлина. При прегледа на комбинираните и брашнените фуражи се определя и тяхната едрина.

Комфортна среда за кравите - предпоставка за висока продуктивност

Комфортна среда за кравите - предпоставка за висока продуктивност

Комплексът „комфорт за кравата” включва много понятия, които до известна степен са взаимосвързани и взаимнозависими. Естествената проява на живота е прием на фураж, вода, движение, лежане

Препоръки за икономически-ефективно хранене на кравите

Препоръки за икономически-ефективно хранене на кравите

Икономически не е оправдано прехранването на низкопродуктивните крави и недохранването на високопродуктивните. За това трябва да се знае нивото на продуктивност на кравите.

Как кравата използва енергията от фуража

Как кравата използва енергията от фуража

В процеса на храносмилане в търбуха се образува метан и въглероден диоксид. Метанът също съдържа енергия, но кравите не могат да я използват и отделят газа навън.

Варта - едно от най-достъпните дезинфекционни средства

Варта - едно от най-достъпните дезинфекционни средства

Дори и в напредналите в икономическо отношение страни като Германия, варта широко се използва за обработката на животновъдни обекти. Основната причина за това е безвредността за околната

Хигиенна преценка на грубите фуражи

Хигиенна преценка на грубите фуражи

Поразените от гъби сена имат силно променен цвят и общо потъмняване. Те се преценяват във всички случаи като условно годни и с намалени хранителни качества

Микроклимат, стрес-фактори и стрес при отглеждане на животните

Микроклимат, стрес-фактори и стрес при отглеждане на животните

Жизнената среда в условията на промишленото отглеждане на животните в много случаи не е оптимална и често е причина за ниска продуктивност и висока смъртност.

Хранителни качества и използване на сеното

Хранителни качества и използване на сеното

Хранителната стойност на сеното се влияе от много фактори. Най-голямо е влиянието на фазата на вегетация, в която става косенето.

Едем на вимето при кравите - оток на вимето

Едем на вимето при кравите - оток на вимето

Едем на вимето се развива преди раждането и няколко дни след него, предимно при първотелките, макар, че не е изключено да се появи и при по-възрастни крави.

Груби фуражи и използването им за хранене на животните

Груби фуражи и използването им за хранене на животните

Качеството или хранителната стойност на използвания фураж се формира при неговото прибиране, приготвяне и съхранение. Различните фуражи имат различна хранителност.