Пасищно отглеждане на животните

Пасищно отглеждане на животните

При пасищното отглеждане на животните под влияние на слънчевите лъчи, чистия въздух и постоянното движение се повишават жизненият тонус на организма и обмяната на веществата, укрепват вси

Холщайн-фризийско говедо

Холщайн-фризийско говедо

Холщайн-фризийската е най-едрата порода крави за мляко в света. Стандарта за живото тегло на пълновъзрастните Холщайн крави е 680-700 кг, на биците 1000-1100 кг, а за височината на холката

Следродилна пареза при кравите

Следродилна пареза при кравите

Като причина за следродилното залежаване се смята рязко засилената нужда от калций, който се отделя с коластрата веднага след отелването.

Мастит при кравите

Мастит при кравите

Основен предразполагащ фактор за възникване на мастит при кравите е травматичното увреждане на цицката, а основни причинители са стрептококите, стафилококите и Е.coli.

Кой са причини за възникването на маститите на различни видове животни?

Кой са причини за възникването на маститите на различни видове животни?

При неспазване на зоохигиенните изисквания при отглеждането и използването на дойните животни възникват увреждания на млечната жлеза, известни като мастити.

Безплодие при животните и борба с него

Безплодие при животните и борба с него

Икономическите загуби от безплодието са огромни. Към преките икономически загуби от неполучена продукция трябва да се прибави и липсата на достатъчно приплоди за възпроизводство на стадото.

Съхранение на оборския тор

Съхранение на оборския тор

Основен отпадъчен продукт при отглеждане на животните във фермите е оборския тор. Той представлява смес от фекалии и урина, отделени от животните, постеля и вода.

ШАП по селскостопанските животни - (Aphtae epizooticae)

ШАП по селскостопанските животни - (Aphtae epizooticae)

Шапът е най-силно заразната болест по животните, като се разпространява бързо и неконтролируемо. Възприемчивите животински видове са говеда, овце, кози, свине и елени.

Отравяне на животните с отровни растения

Отравяне на животните с отровни растения

Степента на отравяне е свързана с количеството на приетите отровни растения, с възрастта, пола, здравословното и физиологичното състояние, а също с индивидуалната възприемчивост на животнит

Кои растения са отровни  за животните?

Кои растения са отровни за животните?

В растенията може да се отложат значителни количества химични елементи, като мед, молибден, селен, флуор и др.

Как да разпознаем болните животни?

Как да разпознаем болните животни?

Здравото говедо има бодър вид, ясен и жив поглед. Лигавиците около носа и устата му са влажни, свежи и с нормална температура. Космите му са гладки и блестящи.

Българско сиво говедо

Българско сиво говедо

Българското сиво говедо е стара примитивна порода, произлязла от типа (Bos primigenius). До края на 16 век дивото говедо все още е обитавало българските територии.

Хранене и гледане на кравите

Хранене и гледане на кравите

Млекообразуването е сложен биологичен процес, който се обуславя от породата, наследствените и индивидуалните особености на животните, но храненето на кравите е най-важно и решаващо условие

Хранене и гледане на телетата

Хранене и гледане на телетата

Първата и незаменима храна на новороденото теле е коластрата. Телето се захранва с коластра 1-2 часа след раждането. При първото захранване в зависимост от едрината на телето се дава от 0,5

Използване на говедата за разплод

Използване на говедата за разплод

В зависимост от породата и условията на хранене и гледане половата зрелост при говедата настъпва между 6- и 9-месечна възраст. Ранното заплождане на юниците се отразява неблагоприятно върху

Отглеждане на млади говеда и биволи за производство на месо

Отглеждане на млади говеда и биволи за производство на месо

От всяка говедовъдна и биволовъдна ферма почти всички родени мъжки телета и малачета и около 10-15% от женските, негодни за разплод, се подлагат на угояване за производство на месо.

Отглеждане на говеда и биволи

Отглеждане на говеда и биволи

Начинът на отглеждане на говедата и биволите е свързан с климатичните особености на района, породния състав, физиологичното състояние на животните, продуктивността, материално-техническата

Възпаление на матката на кравите

Възпаление на матката на кравите

Възпаление на матката на кравите е вследствие задържане на плацентата или на части от нея. Заболяването се появява след проникване на зараза в половите органи.

Органично свързания хром - какво е неговото значение?

Органично свързания хром - какво е неговото значение?

Хромът е незаменим микроелемент. Някои елементи се считат за незаменими, ако храната на хората и животните е напълно дефицитна на този елемент и се наблюдават синдроми на дефицит или обратн

Какви признаци показва разгонената крава?

Какви признаци показва разгонената крава?

Признаците на разгоненост са изразени най-ясно, когато на животните е осигурено движение или ежедневна разходка по 1-2 часа дневно.

Осеменяване на кравите по време на разгоненост

Осеменяване на кравите по време на разгоненост

Биологически и икономически най-целесъобразно е кравите да се осеменяват еднократно през времето на разгонеността им, но при условие, че стопанинът има възможност да определи най-подходящия

Недостиг на сол и йод при говедата

Недостиг на сол и йод при говедата

При недостиг на готварска сол животните проявяват извратен апетит, използуват за храна нечиста постеля, пият урина, с охота ближат ръцете и дрехите на гледачите, стените, яслите и други пре

Атония (отпускане, обездвижване) на търбуха при говедата

Атония (отпускане, обездвижване) на търбуха при говедата

Атонията на търбуха може да настъпи и при отделяне на новороденото от неговата майка, при тежки раждания, при продължително транспортиране или при напреднала възраст.

Каква помощ се оказва на кравата при отелването?

Каква помощ се оказва на кравата при отелването?

Раждането продължава от 1 до 3-4 часа (при първотелките по-дълго, а при раждалите крави 1/2 до 1 час). То трябва да протича спонтанно, без помощ.

Как се предпазват юниците и кравите от трудни раждания?

Как се предпазват юниците и кравите от трудни раждания?

За да се предпазят юниците и кравите от трудни раждания, трябва да не се допуска ранно заплождане на юници с недостатъчно телесно развитие и преди тазът им да е достигнал нормални размери