В света има около 300 породи говеда, от които 80 са от породите за мляко.

Черно-шарено говедо

Родината му е Холандия. Черно-шареното говедо съчетава в себе си висока млечност с добра аклиматизационна способност, скорозрелост и добра месна продуктивност. Поради тези си качества е широко разпространено в много страни на света и е оказало голямо влияние за подобряване на говедовъдството.

Черно-шареното говедо е типичен представител на породите говеда от продуктивния тип за мляко. Цветът на космената му покривка е черно-шарен. Белите петна са на холката, пред крупата, по корема, краката, китката на опашката и понякога на челото. Носното огледало, мукозите и копитата са тъмни.

Живата маса на кравите от породата черно-шарено говедо е 560-600 кг, а на биците - 800-900 кг. Млечността на тази порода крави е 4500-5500 кг с 4-4,1% масленост. Черно-шарени говеда за пръв път у нас са били внесени преди около 110 години и са участвали частично при създаването на червеното садовско говедо. След 1962-1966 г. е направен масов внос на Черно-шарени говеда от много страни на Европа, от САЩ и Канада и в продължение на 30 години чрез кръстосване на много говеда от създадените български породи се формира нова черно-шарена популация говеда, която съставлява над 80% от общия брой на говедата в страната.

Холщайн-фризийско говедо

Холщайн-фризийското говедо произхожда от холандското черно-шарено говедо, но по тип, телосложение и продуктивност значително се различава от него. Холщайн-фризийското говедо е по-едро, с по-високи крака и с по-здрави копита. Главата е по-удължена, тясна и суха. Холката е по-висока и остра. Крупата, бутовете, както и цялото тяло са по-слабо замускулени. Вимето е по-голямо, ванообразно и с по-добри функционални качества. Цветът на космената покривка е черно-шарен с различни по брой, големина и разположение бели петна. Срещат се животни и с червено-шарен цвят, известни като „червен холщайн". Живата маса на кравите от порода Холщайн е 650-700 кг, а на биците - 900-1200 кг. Средната млечност на тази порода крави е 5000-8000 кг с 3,5-3,6% масленост.

Както в много страни на света, така и у нас холщайн-фризийското говедо е основната порода подобрителка при създаването на българското черно-шарено говедо.

Българско червено говедо

Българското червено говедо е средно едра порода с млечно направление. Цветът на космената му покривка е червено-кафяв, а носното огледало, мукозите и копитата са черни. Живата маса на тази порода крави е 500-550 кг, а на биците - 800-900 кг. Средната млечност на кравите е 3600-4000 кг с 3,7-3,8% масленост. Малък брой крави от тази порода се отглеждат в Пловдивско и Варненско.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Симентал - порода говеда подходяща за пасищно отглеждане

Породи говеда за месо

Как работят петте сетива на кравите?

Джерсей - най-дребната порода крави за мляко