Поради ценните си биологични качества - сила, издръжливост, жизненост, устойчивост на някои заразни болести, по-добро използване на грубите фуражи, висок процент мастни вещества в млякото, биволите са широко разпространени, особено в страните с топъл и влажен климат.

В нашата страна биволите са били столетия наред основни селскостопански животни, използвани за работа и за мляко. През 1905 г. техният брой е бил около 480 000.

В сравнение с говедото биволът има по-ниска репродуктивна способност, дължаща се на по-бавното развитие (къснозрялост), по-дългия период на бременност (307 дни), по-продължителния интервал между две омалачвания и други.

Най-ранната възраст, при която в Индия е получена сперма от биволски бик, е 16,5 месеца. Като правило мъжките разплодници се използват след настъпване 3-годишна възраст. При подходящо отглеждане обаче този срок може да се съкрати до 2 години. Биволските бици имат по-слаба полова активност в сравнение с говеждите. Половите рефлекси протичат по-бавно и не са добре изразени.

Женските малачета при добри условия на отглеждане проявяват първите признаци на разгонване още на 10 месеца. Те обаче трябва да бъдат заплождани значително по-късно, когато достигнат жива маса над 355 кг, т.е. обикновено след 24-месечна възраст. При правилно отглеждане може първото омалачваце да стане на около 27 месеца, колкото е при юниците.

За разлика от кравите при биволиците е налице много висок процент на тиха разгоненост (понякога до 60-70%) Необходимо е да се следи поведението на животните и да открие еструса (разгонеността) по външни признаци (по-често уриниране, изтичане на слуз, намаляване на млечността, безпокойство и др.). Установено е, че при биволиците еструсът се проявява в много по-голяма степен вечерта и през нощта.

Половият цикъл се повтаря средно през 23 дни (от 20 до 28 дни).

Еструсът продължава средно около 29 часа (с вариране от 24 до 72 часа). След като той премине, протича овулацията (за около 20 часа). Оптималното време за изкуствено осеменяване е между 16 и 24 часа от началото на еструса.

Първият еструс след омалачването настъпва в много широки граници - от 30 до 185 дни, като най-висока е заплодяемостта между 50-ия и 100-ия ден.

Продължителността на периода от омалачването до заплождането също варира в широки граници - от 70 до 160 дни (средно 130). Този признак е в зависимост от сезона. Най-кратък е при биволиците, омалачени през лятото - 91 дни. а през зимата е 152 дни. В това отношение също съществува реална възможност за съкращаване на сервиз-периода до 100 дни, с което ще се постигне известна интензификация на репродуктивния процес.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Каква е оптимална продължителност на периода между две отелвания

Комбинирани фуражи - видове

Пригорвяне на сенаж от люцерна