Зелените фуражи са основният фураж през летния период за тревопасните животни. През зимния период, когато няма зелена растителност, тези животни се хранят с консервирани чрез сушене (сено) или чрез изолиране от въздуха (силаж) зелени фуражи. Хранителните вещества в сеното и в силажа струват по-скъпо, отколкото в зелените фуражи.

Зелените фуражи са най-евтиният и най-пълноценен обемист фураж. Повечето зелени растения са пълноценни фуражи, понеже съдържат в достатъчни количества всички хранителни вещества, необходими за животните. Ниско- и среднопродуктивните тревопасни животни могат да задоволяват нуждите си само с тревата. Само при много висока продуктивност се налага да се дават допълнително и концентрирани фуражи, за да се увеличава енергията в дажбата.

През време на вегетацията със застаряване на растенията съдържанието на суров протеин, витамини и минерални вещества намалява, а на сурови влакнини се увеличава. Докато кръмните единици за мляко (КЕМ) в 1 кг сухо вещество от млада зелена трева са над 1,1, при загрубелите растения спадат под 0,6.

Най-често използваните у нас зелени фуражи са люцерната, едногодишните житно-бобови смески, репкото, многогодишните житно-бобови смески, детелината, едногодишните житни култури в чисто състояние, кръмното зеле, репицата, листата от кръмно и захарно цвекло и др.

Зелена люцерна

Зелената люцерна е една от най-важните фуражни култури. При напояване и добри грижи за люцерната се получават няколко откоса за едно лято и високи добиви. Люцерната има дълбоки корени и може да извлича подпочвени води.

Люцерната се отличава с високо съдържание на протеин (18-22% от сухото вещество), калций и редица други минерални вещества, включително микроелементи. Зелената люцерна е богата с каротин (провитамин А). Енергийната й хранителност е сравнително добра – 0,9-0,6 кръмни единици за мляко (КЕМ) в 1 кг сухо вещество (СВ) в зависимост от фазата на вегетация. С тези си качества люцерната е отличен зелен фураж. Най-благоприятният баланс между качеството и добива се получава в края на пъпкуването и началото на цъфтежа. Тогава се препоръчва да се коси люцерната.

На крави и коне се дават по 20-30 кг зелена люцерна, на овце - по 3-5 кг и на свине - по 1-5 кг дневно. Зелената люцерна се коси многократно и може да се използва от началото на май до средата на септември.

Едногодишни житно-бобови смески

Обикновено се засяват смески от една житна и една бобова култура. От житните се използват тритикале, пшеница, ечемик и ръж, а от бобовите - зимен грах при засяване през есента.

Грах

Грахът е богат с протеин, а житните култури са високодобивни и го предпазват от полагане. Получава се фураж с умерено съдържание на суров протеин. Смеските се косят при оформяне на бобове от граха и докато не са загрубели житните растения. След прибиране на зимните смески площите може да се засеят отново с фуражна царевица или други култури.

Зелена царевица

През август-септември може да се дава успешно зелена фуражна (силажна) царевица на тревопасните животни. Царевицата е добър въглехидратен фураж с висока енергийна хранителност на сухото вещество. Бедна е на суров протеин и минерални вещества.

Репко

Репкото се засява след жътвата на ечемика и пшеницата (през юли). Ако се полива, израства през лятото и може да се коси през есента (през октомври) и втори път през пролетта. При късно засяване на репко и без поливане дава само един откос през пролетта. Обикновено е годно за коситба преди всички други култури за зелен фураж още през втората половина на април.

Репкото съдържа много вода (около 90%), но сухото му вещество (СВ) е богато с протеин, минерални вещества и каротин както на люцерната.

Кръмно зеле

Кръмното зеле  е отличен сочен фураж за есента, ноември и декември. Растителната маса не се уврежда при температура до -10, -15° С. Дава се на животните в умерени количества - до 20-25 кг на крава дневно.

Листа и чела от цвекло

Поради високото съдържание на вода са нетраен продукт и трябва да се използват веднага след прибирането на кръмното и захарното цвекло или да се силажират.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Приготвяне на царевичен силаж

Комбинирани фуражи - видове

Пригорвяне на сенаж от люцерна

Как да използваме продуктивните пасища?