Кога трябва да се заплождат юниците?

Юниците се заплождат, когато достигнат т. нар. развъдна възраст (16-18 месеца) и маса 320-370 кг. За да се получи тази маса, средният дневен прираст на разплодните телeта до отбиването им трябва да бъде 650-700 г. и 450-500 г. от 12-месечна възраст до заплождането им.

Кои са факторите, осигуряващи настъпването на половата зрелост при юниците?

При нормално хранене и отглеждане развъдната зрелост на юниците настъпва между 16-ия и 18-ия месец. Движението и слънчевото облъчване усилват секрецията на половите хормони, стимулират функцията на яйчниците и спомагат за появяването на полов цикъл. При пълноценно хранене половата зрелост на юниците може да настъпи на 8-10-месечна възраст, а при недостатъчно и непълноценно хранене може да се забави до 16-20-месечна възраст.

Как трябва да се заплождат юниците - чрез изкуствено или чрез естествено осеменяване?

За да се използуват наследствените качества на биците от станциите за изкуствено осеменяване за висока млечност; продуктивност, предпочита се изкуственото осеменяване. За предпазване от затруднения при отелването е необходимо да се избират бици с по-малка маса, а при използването на неодобрени от ветеринарно-зоотехническите органи бици съществува опасност от заразяване на юниците с инфекции на половите органи водещи към безплодие.