Определянето на възрастта на говедата има значение при преценяването на тяхното стопанско използване. Най-точно възрастта се определя от първичната зоотехническа отчетност и от племенното книговодство.

Има няколко начина за определяне възрастта на говедата:

  • по племенните книги;
  • по растежа на рогата;
  • по броя на пръстените върху рогата;
  • по смяната и по изтриването на зъбите.

По растежа на рогата се определя възрастта главно при младите животни, като се измерва дължината на рога от външната му страна от основата (границата, където започва окосмяването) до върха на рога. Възрастта в месеци е равна на получената дължина в сантиметри плюс едно, тъй като до 20-22-месечна възраст рогата растат всеки месец с по един сантиметър. След тази възраст растежът на рогата се забавя, поради което този метод е неточен.

Възрастта на кравите се определя по броя на пръстените, които се образуват в основата на рога. Установено е, че при всяко отелване на кравите на рогата им се образува по един пръстен. Това се обяснява с намаляване интензивността на растежа на рогата, защото по-голямата част от минералните вещества, приети чрез храната, и част от минералните запаси в тялото се изразходват за развитието на плода и за образуването на млякото след отелването. Първият пръстен се образува на 2-2,5-годишна възраст през първата бременност. Следователно възрастта на кравата се определя от броя на пръстените плюс 2. При яловост или при ранен аборт разстоянието между пръстените се увеличава, поради което този пръстен се брои за две. При нарушаване на обмяната на минералните вещества се наблюдават съществени изменения и в растежа на рогата, затова този метод за определяне на възрастта не е много сигурен и точен.

Определянето на възрастта на говедото по зъбите е сравнително по-точен метод. Възрастните говеда имат 32 зъба - 8 резци на долната челюст и по 12 кътника на горната и на долната челюст. Зъбната формула на говедата е следната:

горна челюст I0P6M6
―――――――――― = 32 зъба,
долна челюст I8P6M6

където I е инцизивите (резците), бр.;
Р - премоларите (предните кътници), бр.;
М - моларите (задните кътници), бр.

Сменят се резците и предните кътници. Телетата се раждат с 4-6 резци. До едноседмична възраст израстват всичките осем резци. До 15-дневна възраст израстват млечните кътници. На 4-5-месечна възраст започват да се изтриват зацепите и вътрешните средни резци I1 и I2 и да поникват задните кътници М1. От 6- до 9-месечна възраст започва изтриването на I3 и I4. От 10- до 14-месечна възраст резците стават по-големи и се разреждат. От 15- до 18-месечна възраст I1 започват да се клатят и поникват M2. От 19 до 22-месечна възраст зацепите I1 падат и поникват постоянните зъби. До 24-месечна възраст израстват напълно зацепите I1.

На 2 години и 4 месеца започва изтриването на I2, поникват M3 и падат Р1 и Р2, като се заменят с постоянни. На 2 години и 8 месеца се сменят I2 и поникват постоянни, които израстват напълно на 3-годишна възраст. Сменят се и Р3 (млечните кътници). На 3,5 години и на 4 години и два месеца се увеличава изтритата повърхност на I1 и започва изтриването на I2. На 4,5 годишна възраст се сменят и крайните млечни резци I4 с постоянни.

На 6,5-годишна възраст езичната повърхност на зацепите I1 е изтрита повече от половината.

На 7 години езичната повърхност на зацепите е напълно изтрита, но има запазени малки триъгълничета и на 7,5 години е напълно изтрита.

На 8-годишна възраст изтриващата се повърхност на зацепите I1 добива четириъгълна форма.

На 9-годишна възраст четириъгълната форма добива изтрита повърхност на I2.

На 10-годишна възраст езичната повърхност на I4 се изравнява. Всички резци стават по-къси.

На 11-годишна възраст изтриващата се повърхност на I2 и I3 придобива закръглена форма. Резците се раздалечават и се скъсяват.

На 12-годишна възраст изтриването на резците продължава до шийката на зъба. Изтритата повърхност се удължава и изменя формата си.

На 13- и 14-годишна възраст емайлът (глечта) на всички резци изчезва.

На14- и 15-годишна възраст резците се изтриват до венеца и остават само корените на зъба, които имат закръглена форма.

След 12-14-годишна възраст трудно може да се определи възрастта на говедата по изтриването на зъбите.

Върху изтриването на зъбите влияят най-различни фактори - храна, здравина на зъбите, скорозрелост и др., поради което може да се допуснат грешки и неточности при определянето на възрастта на говедата . 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Породи говеда за мляко

Симентал - порода говеда подходяща за пасищно отглеждане

Преценка на формата, големината и доимостта на вимето на кравите

Каква е оптимална продължителност на периода между две отелвания