При извличане на мазнините от маслодайните семена се получават богати с белтъци фуражи - шротове. Основната част от мазнините се извлича чрез механично пресуване на семената. При използване на хидравлични преси остатъкът има формата на пита, съдържа 8-15% мазнини и се нарича кюспе. Когато мазнините се екстрахират с шнекови преси, остатъкът има форма на криви кори и се нарича експелер. Той съдържа 5-8% мазнини, което е приблизително два пъти по-малко, отколкото в кюспето. Напоследък се използват само шнекови преси, при които процесът е непрекъснат, производителността - по-голяма и остатъчното масло - по-малко.

Кюспето и експелерът след смилане или накисване във вода се дават директно на животните. И двата фуража са вкусни и се приемат много добре от всички видове животни. Те са добър източник на протеин и мазнини в дажбите. Напоследък голяма част от кюспето и експелера се екстрахира с мастни разтворители - бензин, хексан и др. В резултат се получава шрот, който съдържа само 0,5 до 1,5% мазнини. Така от маслодайните семена се получава беден на мазнини фураж. Това е неблагоприятно за храненето на животните, но оправдано от високите цени на хранителните мазнини.

Загряването на семената с оглед на разпукване на мастните клетки и улесняване извличането на мазнината същевременно унищожава антихранителните фактори в маслодайните семена и подобрява хранителността на шротовете. При соята се прилага и специална паротермична обработка на шрота след екстракцията с оглед да се разрушат напълно антихранителните фактори. Тази обработка се нарича препичане или тоастиране на соевия шрот.

Всички шротове се отличават с високо съдържание на белтъчини.

Слънчогледов шрот

У нас се произвежда и използва главно слънчогледов шрот. Съдържа 35 до 38% суров протеин, който е със сравнително висока биологична стойност.

Слънчогледовият шрот се отличава с високо съдържание на метионин - една от често недостигащите аминокиселини в дажбите на животните. Съществен негов недостатък като източник на протеин за птици и свине е високото му съдържание на сурови влакнини (15-20%).

Малките пилета и прасета не понасят толкова големи количества сурови влакнини, колкото се дават със слънчогледовия шрот, ако с него се осигурява протеинът в дажбата. Слънчогледовият шрот се ограничава до 10% в смеските за пилета и малки прасета. В смеските за кокошки носачки, свине за угояване с жива маса над 50 кг и свине майки няма пречки да се включва до 30% - толкова слънчогледов шрот, колкото е необходимо за балансиране на дажбите по протеин. Същото се отнася и за преживните животни.

Енергийната хранителност на слънчогледовия шрот не е висока - 0,9 кръмни единици за мляко и 8,2 MJ обменна енергия за птици. Тези стойности са близки до стойностите за пшеничните трици.

Слънчогледовият шрот е един от най-богатите с фосфор фуражи (12 г/кг). Две трети от него е под формата на фитин, който не може да се използва от птиците и отчасти от свинете.

Слънчогледовият шрот не съдържа вредни вещества и се използва при храненето на всички видове животни.

Соев шрот

Произвеждат се два типа соев шрот: обикновен който се получава от неолющено соево зърно, съдържа около 44% суров протеин и 6% сурови влакнини, и високобелтъчен, произведен от олющено соево семе, с кръгло 50% суров протеин и около 4% сурови влакнини. У нас се произвежда само обикновен соев шрот, но се внасят и от двата типа.

Соевият шрот има предимства пред слънчогледовия: по-висококачествен и повече суров протеин, неколкократно по-малко сурови влакнини, значително по-висока енергийна хранителност и по-добри вкусови качества.

Соевият шрот е по-добър от слънчогледовия за преживни животни поради по-слабото му разграждане в предстомашията.

Той се използва с добър успех при всички видове животни. В смеските за малки пилета за разплод и угояване соев шрот се включва до 30%, за подрастващи пилета и кокошки - до 15-20%, за рано отбити прасета - до 20-25%, за свине майки - до 8-10%,за преживни животни - до 20-25%.

Фъстъчен шрот

При пълно отделяне на люспите от семената фъстъченият шрот съдържа около 6% сурови влакнини, 44-50% суров протеин и 9,2 обменна енергия в 1 кг. По тези показатели се доближава до соевия.

Фъстъченият шрот отстъпва значително на соевия по качество на протеина. В него не достигат двете най-важни (критични) аминокиселини - лизин и метионин.

Сериозен проблем при включване на фъстъчен шрот в дажбите са афлатоксините, които често се натрупват в него при плесенясване в резултат на прибирането му при влажно бреме.

Тези токсични вещества преминават в млякото, месото и яйцата и създават опасност за хората. Възрастните животни понасят токсините, но младите, особено пуйчетата, умират масово при даване на богат с афлатоксини шрот. Такъв фъстъчен шрот може да се използва в малки количества при преживните животни (без млечните крави и животните, които ще се колят скоро).

Памуков шрот

Памуковият шрот произведен от олющени семена, шротът съдържа 40-42% суров протеин и 8-10% сурови влакнини. При екстрахиране на неолющено семе съдържа около 25% суров протеин и 20% сурови влакнини.

Биологичната пълноценност на протеина на памуковия шрот е ниска. Главната причина е ниското съдържание на лизин и отчасти на треонин и левцин.

Съдържа отровния глюкозид госипол, към който са по-чувствителни птиците свинете, отколкото преживните животни. Голяма част от токсините се разрушават от микроорганизмите в предстомашията.

Главни недостатъци на памуковия шрот са наличието на вредни вещества, които не се разрушават напълно при преработване на семето, ниското качество на протеина и високото съдържание на сурови влакнини

На пилета и малки прасета памуков шрот не се дава поради наличието на госипол и високото съдържание на влакнини. В смеските за прасета с жива маса над 20 кг, За свине майки и за ярки преди пренасянето може да се включва до 10% памуков шрот, при положение че се балансират добре аминокиселините.

На кокошки и други носачки не се дава поради влошаване качеството на яйцата. На дойни крави може да се дава до 3 кг памуков шрот дневно без неблагоприятни последствия.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Зелени фуражи и значението им за храненето на животните

Приготвяне на царевичен силаж

Комбинирани фуражи - видове

Пригорвяне на сенаж от люцерна