Свободно отглеждане на крави в индивидуални боксове

Свободно отглеждане на крави в индивидуални боксове

При този начин на отглеждане площта за почивка е значително намалена и е сведена до индивидуален бокс, в който може да почива само едно животно.

Хранене и отглеждане на биволи

Хранене и отглеждане на биволи

Има убеждение, че биволите усвояват по-добре хранителните вещества на грубите фуражи от говедата. Резултатите от проучванията по този въпрос опровергават това убеждение.

Полова и стопанска зрелост на говедата

Полова и стопанска зрелост на говедата

Половата зрелост при говедата настъпва при различна възраст в зависимост от породата, скорозрелостта и условията на хранене и отглеждане на младите животни.

Червено датско говедо

Червено датско говедо

Породата е сравнително нова. При създаването й са приложени нови методи за развъдна работа, с което се обясняват високата продуктивност и голямото разпространение.

Херефорд - най-разпространената порода говеда на Земята

Херефорд - най-разпространената порода говеда на Земята

Породата Херефорд е създадена през XVIII в. в графство Херефорд в Англия от едноцветно червено говедо за работа и под силното влияние на дългорогото говедо и на други местни английски поро

Шортхорн - порода с добри месни качества

Шортхорн - порода с добри месни качества

Специализиран в направление за месо английският шортхорн има историческо значение, тъй като при създаването му за първи път е използвана целенасочена развъдна програма.

Шароле - една от най-разпространените месодайни породи говеда в Европа

Шароле - една от най-разпространените месодайни породи говеда в Европа

Цветът на космената покривка е светъл - кремавожълт или бял. Рогата и копитата са восъчнобели, а носното огледало е розово или светло. Главата е средно голяма, с широко чело. Шията е сред

Фактори, влияещи върху месната продуктивност на говедата

Фактори, влияещи върху месната продуктивност на говедата

Месото има голямо значение при храненето на човека. Хранителната му стойност се определя от съдържащите се в него пълноценни белтъчини, в чийто състав са включени незаменимите аминокисели

Стопанско значение и биологични особености на биволите

Стопанско значение и биологични особености на биволите

Биволът е твърде примитивно животно, но по стопански качества не отстъпва на говедото. Работоспособността му е пословична - превъзхожда говедото.

Фактори, влияещи на маслеността и на белтъчините в млякото

Фактори, влияещи на маслеността и на белтъчините в млякото

Масленото и белтъчното съдържание на млякото се влияят от много фактори (вид, порода, индивидуални особености, възраст, сезон на отелване, доене, разгоненост, бременност, хранене, географ

Определяне на възрастта на говедата

Определяне на възрастта на говедата

Определянето на възрастта на говедата има значение при преценяването на тяхното стопанско използване. Има няколко начина за определяне възрастта на говедата...

Лятно отглеждане на кравите

Лятно отглеждане на кравите

Установено е, че при ясловото хранене зелените фуражи чрез окосяване се използват по-пълно и от 1 декар може да се получи по-голямо количество продукция.

Българско червено говедо

Българско червено говедо

Българското червено говедо се характеризира с нежна и здрава конституция. Главата е нежна, суха и добре моделирана. Шията е тънка и дълга, с много и фини гънки на кожата. Холката е средно

Български симентал - комбинирана порода за месо и мляко

Български симентал - комбинирана порода за месо и мляко

Българският симентал има много добра месна продуктивност. При интензивно угояване бичетата на 15-месечна възраст достигат 500 кг, а кланичният рандеман е 58-60%.

Вързано отглеждане на крави

Вързано отглеждане на крави

При вързано отглеждане на крави животните са фиксирани на постоянни места, без възможност за движения при хранене, поене, почистване и доене.