Отглеждане на прасенца през бозайния период

Отглеждане на прасенца през бозайния период

През лятото основна зелена храна за бозайничетата е люцерната

Хранене на лактиращи кози

Хранене на лактиращи кози

Сеното е най-често използваният фураж

Репродуктивни признаци на говедата

Репродуктивни признаци на говедата

Ефективността на производството в говедовъдството зависи от оптимизирането на възпроизводството в стадата

Когато овцете се готвят да стават майки

Когато овцете се готвят да стават майки

През лятото в организма на овцете настъпват съществени промени, свързани с естествената им заложба за създаване на ново поколение

Вирусна хеморагична болест по зайците

Вирусна хеморагична болест по зайците

Причинителят на болестта е вирус, който е много устойчив в околната среда

 Коя е другата храна след майчиното мляко при прасенцата?

Коя е другата храна след майчиното мляко при прасенцата?

За храна се използват специално приготвени комбинирани фуражи с балансиран хранителни вещества

Хранене на бременни и кърмещи зайкини

Хранене на бременни и кърмещи зайкини

С какво и как се хранят зайкините през бременността и с какво се хранят кърмещите зайкини

Угояване на свинете

Угояване на свинете

Видове угояване при свинете

Дезинфекции, дезинсекции и дератизации на свинефермата

Дезинфекции, дезинсекции и дератизации на свинефермата

Целта е да се унищожат или намалят до минимум причинителите на заболявания

Българска бяла коза

Българска бяла коза

Призната е за порода през 1988 г

Избор на кози за мляко

Избор на кози за мляко

Първоначално се извършва оглед на козата като цяло

Българско кафяво говедо

Българско кафяво говедо

Това е втората по разпространение и численост порода говеда в България

Зайцевъдство - Организация на производството и оборот на стадото

Зайцевъдство - Организация на производството и оборот на стадото

В модерните зайцеферми се организира цялостен производствен цикъл

Отглеждане на мъжки и женски агнета за разполод

Отглеждане на мъжки и женски агнета за разполод

Правилното отглеждане на агнетата е важно за успешното развитие на всяка животновъдна ферма

Шарките при преживните животни

Шарките при преживните животни

Прекаралите капривирусна инфекция животни получават доживотен имунитет