Групата за отглеждане на мъжки агнета за разплод е с най-високи изисквания. Отбирането на мъжки агнета за разплод става още в ранна възраст- 20-25 дни след тяхното раждане. Тази възраст дава възможност да се направи преценка /макар и непълна/ на екстериора и конструкцията на животните, на техния тип и на някои от показателите на вълната, като гъстота, дължина и нежност. Тази оценка е много важна, за да може да се диференцират храненето и отглеждането на отбраните за разплод животни, неодобрени за разплод, които ще се насочат към получаване на повече стокова продукция-месо за бракуваните агнета и мляко от майките. Съставената група за разплод се поставя на специален режим на хранене и отглеждане. Тя трябва да бъде с около 15-20 % по-голяма от необходимия брой поради отпадането и бракуването по различни причини до 18 – месечна възраст. Майките се хранят много добре, за да поддържат добра млечност и да се получи качествена вълна, а мъжките агнета да се оставят да бозаят до 3,5-4 месечна възраст и да достигне на 25-30 кг жива маса. Тези изисквания се отнасят за всички тънкорунни и полутънкорунни породи. При отбиването се прави втора преценка на агнетата по същите признаци, посочени при отбирането им за разплод. Бракуват се тези, които имат по-нежна или по-груба конструкция или някои екстериорни недостатъци, незабелязани на 20-дневната възраст. На тази възраст може да се прецени и качествените признаци на вълната. На 6-7 месечна възраст мъжките шилета се стрижат за първи път. Преди зазимяването им, когато шилетата са на 9 месеца, се провежда есенен преглед и още една преценка, както и бракуване на отделни животни. Последната преценка с прави на 16-18 месечна възраст. Това е първата пълна преценка по 15-16 признака, наречена бонитировка. Прави се от специалист-овцевъд бонитьор. През целия този период мъжките шилета се поставят при отлични условия на хранене и отглеждане. След тяхното отбиване за предпочитане е да са при пасищни условия на отглеждане с добавка на концентратна смеска за кочлета /с по-високо съдържание на белтъчини вещества/, която да се дава непрекъснато. През зимния период на отглеждане е важен преходът към оборно хранене и даване на разнообразни и в достатъчни количества фуражи. Помещенията трябва да бъдат светли и просторни, а подът да е постлан с чиста слама. Втората по важност група е отглеждането на женски агнета за разплод. Както мъжките агнета, предназначени за разплод, така и женските трябва да се оставят да бозаят по-дълго време майчино мляко и да се отделят рано – на 20 –дневната възраст от останалите животни, които ще отидат за стокови цели. Тогава се прави първата преценка по екстериор, конструкция, тип, едрина, качествени показатели на вълната, за да отговарят по всички признаци на изискванията за породата и на направлението на продуктивността, което развъжда отделния стопанин. Задължително е тези агнета да имат и добър произход, техните майки да са с по-високи продуктивност от средната за стадото. Важно условие за повишаване на плодовитостта на стадото е да се оставят за разплод агнета близнаци. Това е гаранция, че като майки те също ще раждат близнаци. Не трябва да се допуска единият близнак да се бракува с обяснението, че едното агне ще се развие по-добре от другото. Трябва да се отгледат и двете агнета и ако майката няма достатъчно мляко, едното се дава на друга майка, но не се бракува. Отделените за разплод агнета се номерират с майчиния номер и се отглеждат в самостоятелни групи до отбиването. Ако групата от женски агнета за разплод е голяма, та се разделя на няколко групи с по 60-70 агнета. Във всяка група агнетата трябва да бъдат изравнени по развитие и по жива маса. До отбиването им освен майчиното мляко се дава и достатъчно количество смеска от концентрирани фуражи и люцерново сено. При отбиването, когато агнетата са на 3-3,5 –месечна възраст и имат жива маса 23-25 кг, се прави по-подробна бонитировка по същите признаци, използване при съставянето на групата на 20- дневна възраст. На отбраните за разплод животни се поставя индивидуален /инвентарен/ номер на дясното ухо. Бракуват се животни, изостанали в растежа си, с нежна или с груба конструкция, неотговарящи на типа или с недостатъците в качествените показатели на вълната. На 6-7 месечна възраст агнетата се остригват и се контролира количеството на получената вълна. Особено грижи трябва да се полагат за животните в периода преди отбиването и през периода към пасищно отглеждане. Отбиват се постепенно като отпада второто и третото бозаене, така че последните дни агнетата за се пускат при майките само веднъж през деня. През този период на време при нормално подхранване с концентриран фураж и люцерново сено, както и със силаж агнетата трябва да са добре развити и може да се отбият. След отбиването шилетата не бива веднага да се пускат на сочна паша, защото може да се получат диарии и лесно да отслабнат. Шилетата се пускат на паша, след като сутринта им е заложена част от дневната дажба, съставена от концентриран фураж и малко сено. Преминаването от оборно към пасищно хранене се осъществява в продължение на 10-12 дни. През лятото до късна есен шилетата се извеждат на паша на добри и богати пасища. През лятото трябва да се избягва пашата през горещите часове на деня и да се премине към нощна паша. През пролетта е необходимо да се изчаква вдигането на росата и след това се пускат на паша. Те са чувствителни към простуда в дъждовно и студено време. Животните не бива да лягат на кална и мокра земя, защото при простуда и диарии бързо отслабват. Заболелите шилета е желателно да се хранят при оборен режим, а слабите и изоставащи се обособяват в отделна група и за тях се полагат допълнителни грижи. Шилетата се нуждаят от достатъчни количества чиста и прясна вода. Водопойните корита трябва да се поддържат чисти, а подхождането към тях да става спокойно. Последната преценка на женските шилета се прави на 16-18-месечна възраст. Преценява се живата маса на животните, екстериорът, конструкцията и качествените показатели на вълната. След стрижбата се отчита и количеството на добитата вълна и окончателно се взима решение кое животно да се остави да разплод и кое да се бракува.