Продължителността на половия цикъл при биволиците се различава от това на кравите. Съществено влияние оказват условията и средата: хранене, температура, продължителност на деня. Макар да са известни като топлолюбиви животни, активността на половия апарат на биволиците през лятото намаля и започва да се повишава през август, като най-често достига максимума си през октомври. Продължителността на половия цикъл при биволиците е от 17-25 дни. За породата Мурра, която използваме като основна подобрителка у нас, продължителност 23 дни с вариране от 20 до 28 дни. Ако след изкуственото осеменяване или покриване не настъпи еструс, това може да бъде показател за настъпила бременост. В случай, че няма такава, наблюдаването на биволиците между 17 и 25 –я ден след осеменяването, ще помогне за установяването на нов еструс. Разгонеността /еструса/ при биволиците е с по-голяма продължителност от 4 до 72 часа , като времетраенето на еструса не се влияе от възрастта или поредното омалачване. Средната продължителност е най-често 20-30 часа. Основните методи за разкриване на кравите и биволиците в еструс са два: визуални наблюдения и бици пробници. По отношение на външните признаци, един два дни преди настъпването на същинския еструс, се забелязва промени в поведението на биволиците. Те стават раздразнителни, уринират често, урината придобива тъмножълт цвят. При настъпването на същинския еструс биволиците стават много по-чувствителни, реват, Ровят с рога, в някои случаи бягат от стадото на големи разстояния, скачат върху други биволици или по-често биват заскачвани от други биволици. По гърбовете или крупите могат да се видят следи от слюнки. При опипване на полови органи те вдигат опашка и оглеждат лицето, което ги опипва. Млекоотделянето може чувствително да намалее. В някои случаи на буен еструс биволиците не позволяват да бъдат издоени или изобщо не си дават млякото. Измененията, засягащи външните полови органи, се характеризира с набъбване на вулвата и на клитора. Поради увеличения приток на кръв той става по-твърд и силно червен. В някои случаи в началото на еструса от вулвата на биволиците изтича стъкловиден секрет, който се точи на тънки нишки. През най-силно изразеният етап на еструса секретът потъмнява, придобива тъмно кафяв цвят и започва да се разкъсва на парчета. Биволиците отделят по-малко секрет през време на еструса. В много случаи на тиха разгоненост секретът се намира само около цервикалния отвор и по стените на вагината. Към вътрешните признаци се отнася промяната на цвета на слизестата част на преддверието, влагалището и цервикса-от бледо-розово в розово-червено. Церквисът променя състоянието си – отваря се и слиза ниско в основата на вагаиналното крушообразно разширение. При матката се получава ерекция /увеличаване, втърдяване/, развитие на рогата и /изправяне/. Яйцепроводите също променят тонуса си и малко се разширяват, яйчниците се уголемяват. Граафовия фоликул при палпация леко флуктуира. Тези вътрешни изменения на половия апарат са характерни както при буйния, така и при тихия еструс. Поради това, че яйчниците на биволиците са по-малки от тези на кравите, много трудно се установява моментът на овулация чрез ректално палпиране. При често палпиране има опасност от преждевременно спукване на /Граафовия фоликул и отделяне на недоузряла яйцеклетка. Твърде висок е процентът от 60-70 % на биволиците със скрита /тиха/ разгоненост. Това изключително много затруднява възпроизводствения процес, тъй като такива биволици трудно се откриват и осеменяват. Значително по-редки са заскачванията върху разгонените биволици върху други биволици. Вагиналните изтечения не са сигурен показател. По-рядко и по-слаби са клиничните признаци на еструса. Установяване началото на еструса има значение при естественото покриване, защото охотата /времето, когато разгонената биволица допуска да бъде покрита/ настъпва обикновено няколко часа -7-9 часа след началото на еструса. Макар и рядко, при бременните биволици се проявява лъжлив еструс през различните месеци на бременността. В такива случаи най-доброто решение е да се направи преглед-проверка от ветеринарен лекар, за да не се предизвика аборт.