През първите дни след раждането си яретата са много чувствителни към външната среда и това налага специални грижи както за майките така и за новородените. Добре е една част от помещението да се огради за родилно отделение, където да се отделят козите майки, като се направят индивидуални боксове, в които майките и яретата прекарват пълните 3-4 сви, необходими за приемането на яретата от козите, особено когато се ярят за първи път. През това време яретата укрепват и може да се обединят в по-голям бокс с няколко майки и техните ярета.


След 20-ия ден яретата се отделят от майките, за да се подхранват. При майките се пускат само да бозаят. Козите започват да се доят рано, тъй като яретата не могат да избозават цялото количество майчино мляко. При образуването на групи от скорооярили се кози с техните приплоди е яретата да бъдат с приблизително еднакво развитие. Козите майки с по-слаби ярета престояват самостоятелно или в група по-дълго време, като за тях се полагат повече грижи по отношение на храненето. Боксовете и помещенията за яретата ежедневно се почистват и се застилат с нова сламена постеля. Яслите на майките също се почистват след всяко хранене.

 

 


Важно е през първите дни след раждането да не се допуска смесването на ярета и кози от различни групи с цел да не се загубят някои ярета. Козите с по-висока млечност се доиздояват. Осиротелите ярета и яретата от многоплодните кози се дохранват изкуствено с краве мляко или с млекозаместители. Новородените, които ще се хранят изкуствено, не трябва да забозават от майките си, а да свикват да приемат млякото направо от съд или чрез биберон от шише или от поилка. Схемата за изкуствено хранене на яретата включва шесткратно хранене до 6-ия ден със 10-160 мл.

 


На всяко хранене, или 600-960 мл на денонощие. До 30-ия ден храненията намалят на 5 и на 4 с 300 мл на всяко хранене. След 30-ия ден храненията са вече 3, като количеството им постепенно намалява от 350 д 100 мл на хранене. След първата седмица едновременно с млякото на яретата се дават допълнително овесена каша и концентриран фураж. Яретата, които ще се оставят за разплод и повечето женски ярета трябва да бозаят до 2,5-3 месечна възраст. Оставят се само няколко мъжки ярета. Най-добре е пръчлетата да се закупуват от племенни стопанства, които имат традиции при отглеждането на пръчове за разплод. Бракуваните женски и мъжки ярета, се отделят от майките на около 30-35 – дневна възраст. Те се подлагат на 60-70дневно угояване или се продават като „млечни ярета”, когато достигнат 12-13 кг жива маса.

 


След отбиването на яретата за разплод се полагат много грижи за тяхното добро развитие. Критични периоди са отбиването и преминаването от зимна дажба към пасищна трева. Отбиването не е трудно, ако яретата се подхранват със сено и концентриран фураж от ранна възраст. През този период яретата трябва да консумират по 350-400 г концентрирани храни и по 500-700 г нежно люцерново и ливадно сено.

 


Преминаването към паша се осъществява постепенно в продължение на 7-8 дни, като сутрин, преди да се изведат на паша и м се дава част от концентрирания фураж, определен в дневната им дажба. След 5-6 месечна възраст женските и мъжките ярета се разделят, защото могат козичките да бъдат предварително заплодени и да изостанат в развитието си. Понякога вимето на младите незаплодени 6-8 месечни козички наедрява и започва да отделя мляко. Доенето не е за препоръчване, защото изостават с развитието си и в последствие раждат по-дребни приплоди. За да се прекрати секрецията на мляко, в продължение на една седмица дажбата се намалява, особено на белтъчините в нея.

 


Много е важно преди настъпването на зимата козичките да бъдат добре охранени и пораснали, така те по-лесно ще понасят ниските температури и високата влажност на въздуха. Срещу простудните заболявания помещението се поддържа чисто, редовно се проветрява и се осигурява достатъчна постеля от слама. Пръчлетата, които няма да са за разплод, може да се кастрират, ако ще се отглеждат до по-висока жива маса. Така се получава по-качествено месо. Те понасят по-леко кастрацията когато се извърши на 2-3 седмица от тяхното раждане, рано на пролет и в хладно време.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Протичане на бременността и раждане при овцете и козите

Алопеция, или по народному казано - косопад при овцете

Рахит при агнетата и козлетата