Отглеждане на опрасени свине –майки и прасета бозайници – преди вкарването им в боксовете за опрасване, свинете-майки се подлагат на къпане и дезинфекция, особено внимание се обръща на краката, вимето и ингивиналната област. Изкъпаните и подсушени свине се вкарват в помещението за опрасване, което предварително почистено, дезинфекцирано и престояло празно /между две зареждания/ от 5-7 дни. През първите дни грижите, които се полагат е подготовката за правилното опрасване . Гледачите разпознават наближаващото опрасване по избистряне на цицките, набъбване на вулвата, по неспокойствието и т.н. Появата на първите капки мляко е признак, че свинята ще се опраси през следващите 8-12 часа. В сравнение с другите животни свинете раждат по-лесно, но е необходимо постоянно наглеждане от страна на гледача или нощния работник. Нормалното опрасване продължава от 2-3 часа, като прасетата се раждат през интервал 5-15 мин. По време на опрасването гледача трябва да помага на прасенцата, обработва всяко новородено прасе като го освобождава от околоплодната обвивка, реже пъпната връв на разстояние 5-6 см от корема и тушира, след което изрязва /чупи/ зъбите. Следващият етап е да се даде на прасетата да бозаят от 5-10 минути, след което се поставят в бърложката на бокса под инфрачервена лампа или до друг топлинен източник. След приключването на опрасването и изхвърлянето на плацентата, на прасенцата им се разрешава да бозаят в рамките на 15-20 мин., като дребните се поставят на предните цицки, където се отделя повече мляко. Не бива две прасенца да са на една цицка, защото ще се борят за нея до края на бозайния период. През първите 2-3 дни прасетата бозаят коластра и се внимава всички да приемат достатъчно количество от нея, с оглед изграждането на имунната им система. През първите дни на опрасването прасетата бозаят по 20 мин. на всеки час. Има вероятност прасенцата да бъдат смачкани през първите дни и за това е необходимо след всяко бозаене да бъдат премествани и затваряне в барложката като принудително ги отделят от майката. В съвременните технологии от многоплодните прасила се отнемат част от прасенцата и се прехвърлят на свине-майки с по-малобройни прасила. Майките, опрасили по-малко от пет прасета в прасилото се връщат в групата в отдих и заплождане, а приплодите им се разпределят към тези, с по-висока млечност или с по-малък брой прасета. Прехвърлянето на новородените прасета се извършва през първите 2-3 дни след опрасването и маркирането им. При прехвърлянето гледачът трябва да се съобрази с възрастта и живото тегло на прасетата с цел да се избегне нарушаването на изравнеността на прасилото. Захранването на прасетата-бозайници с предстартерна смеска започва след 7-10 дни от опрасването. Смеската се залага на порции, най-малко три пъти през деня в подходяща хранилка. За да се научат малките прасета да приемат концентрирана храна е необходимо след 14 –ия ден да се намали бозаенето, с което се принуждават приемат предложената им храна. Колкото по-рано и по-добре се научат прасетата да приемат концентриран фураж, толкова се намалят рисковете за отпадане след отбиване. Малките прасета привикват да пият вода ако сред първите дини поилките се оставят да капят. Поенето може да става и от подходящи корита. Водата трябва да бъде чиста, с температурата еднаква с тази на помещението. Отбиването на прасетата се предшества с рязко намаляне дажбата на свинете-майки 2-3 преди това. Отбиват се всички прасенца в цялото помещение, независимо от възрастта и живото им тегло. Помещението се опразва изцяло, за да може да се подготви за следващото зареждане с нова група бременни свине за опрасване. За успешното отглеждане на свинете-майки и прасетата бозайници има значение устройството на бокса за опрасване. Широко разпространение получиха повдигнатите боксове, а в последните години с навлизането на решетъчните пластмасови подове се налагат и боксовете разположени на пода. Подът на боксовете може да се изработи и от други топлоизолиращи материали с наклон от 3 % към торищните канали, които могат да бъдат с открити канавки или покрити със скарова част. Размерът на скаровата част е с ширина 60 см, като 45 см от скарата е в бокса и 15 см в обслужващата пътека. Боксовете за опрасване могат да бъдат със симетрично или несиметрично разположение на фиксатора. Съвременните пластмасови подове са изградени от панел, произведени от висококачествен полипропилен, което осигурява стабилност. Освен това те са хигиенични, термонеутарлни и лесно се самопочистват. Скаровите процепи в зоната а на майката са с ширина 10 мм, а тези за прасетата 8 мм и са разположени напречно, за да осигуряват необходимата опора при бозаене. Вдлъбнатите квадратни участъци по-повърхността на панелата предпазват свинята и прасетата от подхлъзване. С осигуряване на плътно пространство под корема на майката се отговаря на изискванията за хуманно отношение към животните. В помещенията за опрасване и кърмене се отглеждат две категории животни с различни изисквания, е необходимо да се осигури оптимални микроклиматични условия с подходящо отопление и вентилация. Температурата в помещенията се поддържа в границите на 18-24 гр.С, а в обособените места за бозайниците до 28 гр. С в първите дни след раждането. За поддържането на посочените температури е наложителна топлоизолация на сградата, допълнителни инсталации като инфрачервени лампи, електрически нагревателни панели, водни или парни нагреватели и др. Относителната влажност в сградата през зимата не трябва да надвишава 75 %, а необходимото количество въздух за свинете-майки с прасетата е средно около 75 куб.м/гл.