За да се определи благоприятният момент за осеменяване е важно, от гледна точка на преживяемостта и на овулиралата яйцеклетка и преживяемостта на спертматозоидите, в условията на женския полов апарат. При ранно осеменяване настъпва, остаряване и намаляване на оплодителната способност на сперватозоидите, а при по-късно същото става с яйцеклетката. При биволиците отпималното време за есеменяване е 16-24 часа след началото на еструса. Тъй като този момент не винаги се фиксира точно, препоръчва се ракритите биволици в еструс през сутрешните часове да се осеменяват след обяд същият ден и на следващата сутрин, а при разкритите след обед на следваща сутрин. Като се има предвид, че сперматозоидите запазват оплодителната си способност средно около 24 часа след аплицирането, а яйцеклетката 6-8 часа след овулацията, необходимо е осеменяването да става преди овулацията. Практиката доказва, че най-висока заплодяемост се постига, когато осеменяването се извърши 8-10 часа преди овулацията или 18-20 часа от началото на еструса. Най-добро решение при изкуственото осеменяване от хигиенни съображения, това да се извършва в специални пунктове. Там могат да се създадат по-добри словия за фиксиране, преценка за годността на животните за осеменяване. Стресът, който се създава при отвеждането на животното до тези пунктове намалява заплодяемостта. Това е създало традиция в много ферми осеменяването да става в обора. При естествено покриване осеменяването е влагалищен тип т.е. спермата се изхвърля във влагалището. При изкуственото осеменяване типът е цервикален. Размразеният семенен материал се впръсква в цервикса. През последните десетилетия най-широко разпространен метод на изкуствено осеменяване е бимануелния. Използват се специални пипети за еднократна употреба. В зависимост от това, с коя ръка му е удобно, осеменитлят поставя стерилна полиетиленова ръкавица намазана с вазелин. Вкарва внимателно ръката си през ректума на биволицата. Опипва и фиксира церквиса. С другата ръка почиства с лигнин вулвата и вкарва пипетата с дозата сперма във влагалището, с внимателно насочване на външния край на цервикса. С бавни и въртеливи движения към церквиса и пипетата, тя се вкрава на необходимата дълбочина в цеквиса, като най-подходяща дълбочина на впръскване се счита 5-6 см. За да се избегнат нарушения във функционалното състояние на матката, препоръчва се масажиране 1-2 мин. по време на осеменяването. Този масаж по рефлекторен път предизвиква отделяне на окситоцин, което ускорява маточните контракции. Аналогично действие има масажът на клитора, обратно на това при създаването на обстановка са стрес: шум, биене на животно и др. от надбъбречните жлези се отделя едреналин и норазреналин, който неутрализира окситоцина и намалява заплодяемостта.