При избора на прасета за разплод от дадена порода или хибридна комбинация трябва да се има предвид няколко условия:1. Прасета за разплод се избира от големи и изравнени прасила. Доброто развитие на отбитото прасе може да се дължи на обстоятелството, че прасилото е било малобройно и естествено свинята е отгледала по-добре прасетата си. От такива прасила трябва да се избягва взимането на пресата за разплод.2. Тялото на прасето за разплод трябва да бъде дълго, достатъчно широко и дълбоко. Гръбната линия, извиваща се съвсем леко дългообразно, трябва да се издига към кръстеца/прасето да изглежда малко надстроено/. Тази слаба надстроеност е гаранция за растовитност. Когато прасето завърши растежа си /на2-3години/, надстроеността изчезва. Друга особеност на растящите прасета е относително по-голямата дължина на крайниците. Животните трябва да имат по 7 добре развити цицки от двете страни на корема.3. Прасетата за разплод не бива да се избират по-рано от 3-4-месечна възраст. Когато се купуват повече прасета за разплод, по-добре е да се търсят 5-6-месечни животни, които са привикнали на хранен с фуражни смески и са проявили до известна степен своите растежни способност и екстериорни особености. При избора на прасета за угояване е необходимо да се спазват следните условия:1.Прасетата за угояване трябва да бъдат растовити, но не затлъстели. Телесните им форми не бива да са ъгловати, вследствие на недохраненост. Затлъстелите, с добре закръглени форми, с къси крайници и с права гръбна линия животни не са желани, защото имат ниска растовитост.2. Прасета се закупуват само от стада с установен здравен статус. Няма никакъв смисъл от отглеждането на високопродуктивни, но болни свине. При закупуването особено внимание трябва да се обърне за наличието на деформации на лицевите кости и на муцуната на прасетата, причинени от болестта ринит. Да не се вземат животни от стада, боледуващи от кървава диария.3. Прасетата се екстериорни недостатъци, както и боледувалите и изостаналите в развитието си животни, особено със слаба костна система, не се подлагат на угояване. Здравите прасета имат розов оттенък на кожата, която трябва да бъде без гънки и нормално окосмена. Кожата и космите са показател за здравето на свинете. Бледата кожа и лишената от блясък, суха, чуплива и неравномерна космена покривка дават основание да се смята, че здравословното състояние на животното е нарушено или че то е преодоляло някаква вътрешна болест. Разрошената космена покривка место пъти се дължи на глисти. Независимо, че животните са закупени от свинеферми с доказан здравен статус, в продължение на 30 дни е необходимо да се наблюдават редовно апетитът и активността на движенията им и при необходимост консултация с ветеринарен лекар.