Конете са изключително благородни животни. Използването им за езда и селскостопанска работа продължава от незапомнени времена.Тъй като съм голям почитател на конете и особено на създадените български породи се опитвам да запаля колкото се може повече хора по коневъдството, което у нас за съжаление не е много печеливш отрасъл. Плевенската порода коне е създадена в конезавод “Клементина”, открит през 1895 г. , край гр.Плевен,чрез сложно възпроизводително кръстосване. Телесните размери и индексите на плевенският кон го отнасят към породите за комбинирано използване. Най-често срещаният цвят на косъма е алест, унаследен от породата гидран и сигурно се предава на потомството. Отличават се със средно голяма, пропорционално развита глава с права профилна линия. Заради англо-арабските си предци те имат добре очертани очни орбити. Ноздрите са широки, шията е средно дълга, добре замускулена. Холката е очертана и замускулена с височината 160-162 см.. Конете от породата са с прав гръб, замускулен. Гръдният кош е закръглен, широк и дълбок, като при кобилите е по-удължен. Породата заема междинно положение между ездовите и впрегатните породи. Крайниците са достатъчно високи, замускулени. Конете имат красиви, плавни движения. Те са скорозрели, жизнени и могат да се използват за разплод и в напреднала възраст.