Българско Родопско говедо

Българско Родопско говедо

Отечествена порода получена чрез кръстосване на Родопско късорого говедо с Местно сиво, Кафяво и Джерсей

Черношарено говедо

Черношарено говедо

Подходящи по тип животни за равнинните райони на страната, характеризиращи се с добри възможности за производство на зърнени фуражи.

Технологични параметри при овцете

Технологични параметри при овцете

Добрите производсвени и икономически показателив овцевъдството се предопределят от въвеждането на механизация в производствения процес

Изисквания при отглеждане на овце

Изисквания при отглеждане на овце

Отглеждането на овце е специфична дейност изискваща познаване на физиологията и породните особености на този вид животни.За да бъде ефективно производството е необходимо фермерът да избере породата, която ще отглежда, като отчете нейните особености и генетични заложби, да направи избор на мястото за изграждане на ферма и не на последно място да гарантира целогодишно изхранване на животните.Правилното решаване на горепосочените изисквания е предпоставка за рентабилно, с ниска себестойност, овцевъдство.

Мутон шароле порода овце

Мутон шароле порода овце

В нашата страна породите за производство на овче мляко имат най-широко разпространение и техните популации заемат основен дял от отглежданите овце.Основните породи в млечното направление са : Синтетична популация българска млечна , Черноглава плевенска порода, Старозагорска млечна порода, Бяла Маришка порода, Вакла Маришка порода.

Ил дьо франс порода овца

Ил дьо франс порода овца

В нашата страна породите за производство на овче мляко имат най-широко разпространение и техните популации заемат основен дял от отглежданите овце.Основните породи в млечното направление са : Синтетична популация българска млечна , Черноглава плевенска порода, Старозагорска млечна порода, Бяла Маришка порода, Вакла Маришка порода.

Североизточно-българска тънкорунна порода овце

Североизточно-българска тънкорунна порода овце

В нашата страна породите за производство на овче мляко имат най-широко разпространение и техните популации заемат основен дял от отглежданите овце.Основните породи в млечното направление са : Синтетична популация българска млечна , Черноглава плевенска порода, Старозагорска млечна порода, Бяла Маришка порода, Вакла Маришка порода.

Каракачанска порода овце

Каракачанска порода овце

В нашата страна породите за производство на овче мляко имат най-широко разпространение и техните популации заемат основен дял от отглежданите овце.Основните породи в млечното направление са : Синтетична популация българска млечна , Черноглава плевенска порода, Старозагорска млечна порода, Бяла Маришка порода, Вакла Маришка порода.

Цигай порода овце

Цигай порода овце

В нашата страна породите за производство на овче мляко имат най-широко разпространение и техните популации заемат основен дял от отглежданите овце.Основните породи в млечното направление са : Синтетична популация българска млечна , Черноглава плевенска порода, Старозагорска млечна порода, Бяла Маришка порода, Вакла Маришка порода.

Медночервена шуменска порода овце

Медночервена шуменска порода овце

В нашата страна породите за производство на овче мляко имат най-широко разпространение и техните популации заемат основен дял от отглежданите овце.Основните породи в млечното направление са : Синтетична популация българска млечна , Черноглава плевенска порода, Старозагорска млечна порода, Бяла Маришка порода, Вакла Маришка порода.

Бяла маришка овца

Бяла маришка овца

В нашата страна породите за производство на овче мляко имат най-широко разпространение и техните популации заемат основен дял от отглежданите овце.Основните породи в млечното направление са : Синтетична популация българска млечна , Черноглава плевенска порода, Старозагорска млечна порода, Бяла Маришка порода, Вакла Маришка порода.

Вакла маришка порода овца

Вакла маришка порода овца

В нашата страна породите за производство на овче мляко имат най-широко разпространение и техните популации заемат основен дял от отглежданите овце.Основните породи в млечното направление са : Синтетична популация българска млечна , Черноглава плевенска порода, Старозагорска млечна порода, Бяла Маришка порода, Вакла Маришка порода.

Кога и как да се обезроговяват животните

Кога и как да се обезроговяват животните

В процеса на еволюцията рогата при преживните са създадени, за да се предпазват от хищници и неприятели в борбата помежду им

Стрептококоза по зайците

Стрептококоза по зайците

Стрептококите са бактерии, които нормално се намират в стомашно-чревния канал, устната кухина и кожата на здравите зайци

Морковите са важна част от храната на зайците

Морковите са важна част от храната на зайците

Морковите са любимо „ястие” за зайците