Черношарено говедо

Черношарено говедо

Подходящи по тип животни за равнинните райони на страната, характеризиращи се с добри възможности за производство на зърнени фуражи.

Технологични параметри при овцете

Технологични параметри при овцете

Добрите производсвени и икономически показателив овцевъдството се предопределят от въвеждането на механизация в производствения процес

Изисквания при отглеждане на овце

Изисквания при отглеждане на овце

Отглеждането на овце е специфична дейност изискваща познаване на физиологията и породните особености на този вид животни.За да бъде ефективно производството е необходимо фермерът да избере породата, която ще отглежда, като отчете нейните особености и генетични заложби, да направи избор на мястото за изграждане на ферма и не на последно място да гарантира целогодишно изхранване на животните.Правилното решаване на горепосочените изисквания е предпоставка за рентабилно, с ниска себестойност, овцевъдство.

Мутон шароле порода овце

Мутон шароле порода овце

В нашата страна породите за производство на овче мляко имат най-широко разпространение и техните популации заемат основен дял от отглежданите овце.Основните породи в млечното направление са : Синтетична популация българска млечна , Черноглава плевенска порода, Старозагорска млечна порода, Бяла Маришка порода, Вакла Маришка порода.

Ил дьо франс порода овца

Ил дьо франс порода овца

В нашата страна породите за производство на овче мляко имат най-широко разпространение и техните популации заемат основен дял от отглежданите овце.Основните породи в млечното направление са : Синтетична популация българска млечна , Черноглава плевенска порода, Старозагорска млечна порода, Бяла Маришка порода, Вакла Маришка порода.

Североизточно-българска тънкорунна порода овце

Североизточно-българска тънкорунна порода овце

В нашата страна породите за производство на овче мляко имат най-широко разпространение и техните популации заемат основен дял от отглежданите овце.Основните породи в млечното направление са : Синтетична популация българска млечна , Черноглава плевенска порода, Старозагорска млечна порода, Бяла Маришка порода, Вакла Маришка порода.

Каракачанска порода овце

Каракачанска порода овце

В нашата страна породите за производство на овче мляко имат най-широко разпространение и техните популации заемат основен дял от отглежданите овце.Основните породи в млечното направление са : Синтетична популация българска млечна , Черноглава плевенска порода, Старозагорска млечна порода, Бяла Маришка порода, Вакла Маришка порода.

Цигай порода овце

Цигай порода овце

В нашата страна породите за производство на овче мляко имат най-широко разпространение и техните популации заемат основен дял от отглежданите овце.Основните породи в млечното направление са : Синтетична популация българска млечна , Черноглава плевенска порода, Старозагорска млечна порода, Бяла Маришка порода, Вакла Маришка порода.

Медночервена шуменска порода овце

Медночервена шуменска порода овце

В нашата страна породите за производство на овче мляко имат най-широко разпространение и техните популации заемат основен дял от отглежданите овце.Основните породи в млечното направление са : Синтетична популация българска млечна , Черноглава плевенска порода, Старозагорска млечна порода, Бяла Маришка порода, Вакла Маришка порода.

Бяла маришка овца

Бяла маришка овца

В нашата страна породите за производство на овче мляко имат най-широко разпространение и техните популации заемат основен дял от отглежданите овце.Основните породи в млечното направление са : Синтетична популация българска млечна , Черноглава плевенска порода, Старозагорска млечна порода, Бяла Маришка порода, Вакла Маришка порода.

Вакла маришка порода овца

Вакла маришка порода овца

В нашата страна породите за производство на овче мляко имат най-широко разпространение и техните популации заемат основен дял от отглежданите овце.Основните породи в млечното направление са : Синтетична популация българска млечна , Черноглава плевенска порода, Старозагорска млечна порода, Бяла Маришка порода, Вакла Маришка порода.

Кога и как да се обезроговяват животните

Кога и как да се обезроговяват животните

В процеса на еволюцията рогата при преживните са създадени, за да се предпазват от хищници и неприятели в борбата помежду им

Стрептококоза по зайците

Стрептококоза по зайците

Стрептококите са бактерии, които нормално се намират в стомашно-чревния канал, устната кухина и кожата на здравите зайци

Морковите са важна част от храната на зайците

Морковите са важна част от храната на зайците

Морковите са любимо „ястие” за зайците

Отглеждане на прасенца през бозайния период

Отглеждане на прасенца през бозайния период

През лятото основна зелена храна за бозайничетата е люцерната