Виенчин

Виенчин

Виенчинът е средно едра породна група зайци за комбинирано използване. Зайците от породната група виенчин е получена чрез възпроизводителното кръстосване на зайци от породата чинчила и ви

Развъждане на зайци

Развъждане на зайци

Основната задача в зайцевъдството е получаването на повече и с ниска себестойност продукция. Непознаването на въпросите на развъждането на зайците е най-честата причина за лошите резултат

Какъв е съставът на космената покривка на зайците?

Какъв е съставът на космената покривка на зайците?

Качествата на кожата на зайците се определят до голяма степен от състава на космената покривка и нейното състояние. В зависимост от породата и възрастта на заека общата повърхност на кожата

Хигиена на храненето на зайците

Хигиена на храненето на зайците

При интензивното използване на зайците от голямо значение е абсолютното балансиране на дажбите с всички хранителни вещества, включително аминокиселини, витамини, минерални вещества и микрое

Особености на храносмилателната система на зайците

Особености на храносмилателната система на зайците

В устройството на храносмилателната система при зайците се наблюдават някои анатомични и физиологични особености, които зайцевъдите трябва добре да познават.

Отглеждане на зайци под навес

Отглеждане на зайци под навес

Отглеждането на зайци под навес има тези предимства пред отглеждането на зайци в клетки на открито, че зайцевъда е предпазен от неблагоприятното действие на метеорологичните фактори и дав

Използване на зайците за вълна

Използване на зайците за вълна

Заешката вълна се различава значително от овчата с по-малкото си относително тегло 1,017 г. Заешката вълна е мека, тънка и с добри технологични качества. Облеклото, изготвено от нея, запазв

Хранене на зайците

Хранене на зайците

Храната е основният фактор за растежа и плодовитостта на зайците. Във зайцефермите за стоково производство се препоръчва всички категории зайци да се хранят с целодажбен гранулиран фураж.

Бременност и раждане на зайкините

Бременност и раждане на зайкините

Бременността на зайкините е с продължителност 30-32 дни. От 13 до 15 дни след скачката чрез палпация се проверява дали женската е заплодена.

Разгоненост на зайкините

Разгоненост на зайкините

За разлика от другите селскостопански животни при зайкините винаги има зрели фоликули в яйчниците. Овулацията настъпва 9-10 часа след покриването на зайкините.

Защо е необходимо редовно почистване и дезинфекциране на клетките за зайците?

Защо е необходимо редовно почистване и дезинфекциране на клетките за зайците?

При отглеждането на зайци в клетките и помещенията непрекъснато се натрупва прах, задържат се остатъци от фуражи, отделят се изпражнения и урина. Всички тези отпадъци съдържат много микроор

Хибридът Цика

Хибридът Цика

Цика е четирилинеен хибрид от бройлерно направление, създаден и поддържан в Германия в края на 80-те и началото на 90-те години от д-р Цимерман.

Заболявания при зайците

Заболявания при зайците

Наблюдателните зайцевъди трябва да следят за някои признаци, характерни за отделни групи заболявания, които биха могли да сигнализират навреме за възникнали заболявания при зайците.

Чести ли са отравянията по зайците?

Чести ли са отравянията по зайците?

Най-голямо значение имат отравянията на зайците с изкуствени торове и с плесенни токсини. Има отделни случаи на отравяния с препарати за борба срещу мухите, плъховете, лекарства, дезинфекта

Топлолюбиви ли са зайците?

Топлолюбиви ли са зайците?

Оптималната температура за отглеждането на зайците е 16-18°С, а максималната 24°С. Минималната температура, при която зайците може да се размножават, е 10°С.