Качествата на кожата на зайците се определят до голяма степен от състава на космената покривка и нейното състояние. В зависимост от породата и възрастта на заека общата повърхност на кожата варира от 900 до 2300 см2. Средно на 1 м2 се намират 15-20 хил. влакна. Най-гъста е космената покривка на крупата, а най-рядка - на корема.

Космената покривка на зайците се състои от три вида влакна: осилести, преходни и пухови. Осилестите влакна от своя страна се делят на направляващи осилести и същински осилести. Направляващите осилести влакна имат вретеновидна форма и са най-грубите, дебели и дълги влакна в космената покривка на заека. Разположени са рядко, но по цялата кожа. Същинските осилести влакна са малко по-къси и по-тънки. Имат ланцетовидна форма. Разширената горна част покрива пуховите влакна и по този начин ги предпазва от намокряне и изтриване. Преходните влакна по устройство заемат средно положение между пуховите и осилестите. Пуховите влакна са основната част на космената покривка на зайците. Техният брой, дължина и дебелина се обуславят от породата на заека. Например при дивите зайци пуховите влакна съставляват 20-25%, при зайците от породите за кожи - 30-50%, а от породите за вълна - 90-95%. Дължината им обикновено е 2-3 см, но при зайците от породите за вълна може да достигне 20-25 см.