Определяне пола на зайците

Определяне пола на зайците

Различията във външните белези на половата система при мъжките и женските малки зайчета в тази възраст са много малки и това прави трудно точното определяне на пола.

Сребристи зайци

Сребристи зайци

Сребристите зайци се отнасят към групата зайци за месо и кожи. Те са създадени в бившия Съветски съюз чрез чистопородно развъждане и усъвършенстване на зайците от породата шампан.

Виенчин

Виенчин

Виенчинът е средно едра породна група зайци за комбинирано използване. Зайците от породната група виенчин е получена чрез възпроизводителното кръстосване на зайци от породата чинчила и ви

Развъждане на зайци

Развъждане на зайци

Основната задача в зайцевъдството е получаването на повече и с ниска себестойност продукция. Непознаването на въпросите на развъждането на зайците е най-честата причина за лошите резултат

Какъв е съставът на космената покривка на зайците?

Какъв е съставът на космената покривка на зайците?

Качествата на кожата на зайците се определят до голяма степен от състава на космената покривка и нейното състояние. В зависимост от породата и възрастта на заека общата повърхност на кожата

Хигиена на храненето на зайците

Хигиена на храненето на зайците

При интензивното използване на зайците от голямо значение е абсолютното балансиране на дажбите с всички хранителни вещества, включително аминокиселини, витамини, минерални вещества и микрое

Особености на храносмилателната система на зайците

Особености на храносмилателната система на зайците

В устройството на храносмилателната система при зайците се наблюдават някои анатомични и физиологични особености, които зайцевъдите трябва добре да познават.

Отглеждане на зайци под навес

Отглеждане на зайци под навес

Отглеждането на зайци под навес има тези предимства пред отглеждането на зайци в клетки на открито, че зайцевъда е предпазен от неблагоприятното действие на метеорологичните фактори и дав

Използване на зайците за вълна

Използване на зайците за вълна

Заешката вълна се различава значително от овчата с по-малкото си относително тегло 1,017 г. Заешката вълна е мека, тънка и с добри технологични качества. Облеклото, изготвено от нея, запазв

Бременност и раждане на зайкините

Бременност и раждане на зайкините

Бременността на зайкините е с продължителност 30-32 дни. От 13 до 15 дни след скачката чрез палпация се проверява дали женската е заплодена.

Разгоненост на зайкините

Разгоненост на зайкините

За разлика от другите селскостопански животни при зайкините винаги има зрели фоликули в яйчниците. Овулацията настъпва 9-10 часа след покриването на зайкините.

Защо е необходимо редовно почистване и дезинфекциране на клетките за зайците?

Защо е необходимо редовно почистване и дезинфекциране на клетките за зайците?

При отглеждането на зайци в клетките и помещенията непрекъснато се натрупва прах, задържат се остатъци от фуражи, отделят се изпражнения и урина. Всички тези отпадъци съдържат много микроор

Хибридът Цика

Хибридът Цика

Цика е четирилинеен хибрид от бройлерно направление, създаден и поддържан в Германия в края на 80-те и началото на 90-те години от д-р Цимерман.

Заболявания при зайците

Заболявания при зайците

Наблюдателните зайцевъди трябва да следят за някои признаци, характерни за отделни групи заболявания, които биха могли да сигнализират навреме за възникнали заболявания при зайците.

Чести ли са отравянията по зайците?

Чести ли са отравянията по зайците?

Най-голямо значение имат отравянията на зайците с изкуствени торове и с плесенни токсини. Има отделни случаи на отравяния с препарати за борба срещу мухите, плъховете, лекарства, дезинфекта

Топлолюбиви ли са зайците?

Топлолюбиви ли са зайците?

Оптималната температура за отглеждането на зайците е 16-18°С, а максималната 24°С. Минималната температура, при която зайците може да се размножават, е 10°С.

Млечността на зайкинята - какво трябва да знаем?

Млечността на зайкинята - какво трябва да знаем?

През първите три седмици след раждането млякото е единствената храна за малките зайчета. Поради това млечността на зайкинята има изключително голямо значение за развитието и растежа на зайч

Норми и дажби за хранене на зайците

Норми и дажби за хранене на зайците

Нормите за хранене на зайците показват средната нужда от хранителни вещества на организма. Те са диференцирани в зависимост от живото тегло на зайците, възрастта, пола, физиологичното състо

Добиване на вълна от зайци

Добиване на вълна от зайци

Заешката вълна се добява чрез стригане, ресане и скубане. Зайците се стрижат 3-4 пъти през годината. Освен с островърхи ножици стригането може да се извърши и с машинка за стригане на овце

Какво трябва да знаем, ако искаме да отглеждаме зайци

Какво трябва да знаем, ако искаме да отглеждаме зайци

Отглеждането на зайци изисква основни познания за особеностите на тези животни, защото трябва да се полагат грижи, конто да ги предпазват от заболявания или да ограничават и ликвидират бърз

Отбор на зайците за разплод

Отбор на зайците за разплод

Най-добре е за разплод да се отбират зайчета от ранните пролетни раждания. При тях усиленият растеж и развитие съвпадат с пролетно-летння сезон, който е най-благоприятен по отношение на тем

Избор на мъжки заек за разплод

Избор на мъжки заек за разплод

До голяма степен  упехът при развъждането на зайците зависи от умението на правилно да избере мъжки заек за разплод. Оставените за тази цел мъжки зайци трябва да са без или с възможно най-м

С какво се хранят отбитите зайчета?

С какво се хранят отбитите зайчета?

Първите 10-15 дни след отбиването са критичен период от живота на подрастващите зайчета. Смъртността е най-висока през този период или след него и продължава до навършване на 2-месечна възр

Колко са зъбите на заека и какво е тяхното значение?

Колко са зъбите на заека и какво е тяхното значение?

За храненето на зайците състоянието на зъбите има важно значение. Чрез резците и с помощта на устните зайците откъсват или отгризват храната, след което кътниците механично я надробяват и п

Как може да се установи бременността при зайкинята?

Как може да се установи бременността при зайкинята?

Бременността при зайкинята продължава средно около 30 дни, като варира от 28 до 32, а понякога и до 35 дни. Обикновено при по-многоплодните зайкини раждането настъпва на 31-ия - 32-ия ден,