Биологични особености на зайцитеДомашният заек е запазил много от биологичните особености на своя прародител - дивата куникула. Като дивата куникула с настъпването на нощта домашният заек проявява по-голяма активност. Когато има възможност, той рие скривалища в земята и там ражда малките си. Домашният заек е многоплоден като куникулата. Дава при едно озайчване 6-7, а в отделни случаи 12-15 до 18 зайчета. Домашните зайци не проявяват сезонност при заплождането, поради което озайчванията могат да се провеждат кръглогодишпо. Известно намаляване на половата активност както при мъжките, така и при женските зайци се наблюдава в есенните месеци. Това е свързано с намаляване дължината на светлинния ден, с протичащата по това време смяна на космената покривка и с последствието на продължителните високи температури. Периодът на бременност при зайците е средно 30 дни, с колебание от 28 до 32 дни. Късната бременност дава възможност в течение на една година да се получат неколкократни озайчвания. Многоплодието и късната бременност при зайците са едни от основните фактори, обуславящи месодайните им качества.

Домашните зайци са едни от най-скорозрелите селскостопански животни. До голяма степен скорозрелостта при тях зависи от породата, индивидуалните качества, а също така и от условията на хранене и гледане. Тя е тясно свързана и с бързия им растеж и развитие както в ембрионалния, тъй и в следембрионалния период. Така например само 7 дни след оплождането зародишното поле добива крушовидно очертание с дължина 1,5 мм и ширина 1 мм. На 13-ия ден зародишът има външен вид на бозайник с дължина 7 мм, а на 20-ия ден напълно се оформя като зайцеподобно. След 21-ия ден се появяват зачатъците на зъбите.

Зайчетата се раждат със средно живо тегло 50 до 80 гр. То зависи от породата, броя на зайчетата при раждане и от храненето на зайкинята но време на бременността. На 6-дневна възраст зайчетата удвояват теглото си, а на едномесечна възраст те са го увеличили 10 и повече пъти.

Най-интензивно зайчетата растат първите 4 месеца, когато достигат 85% от екстериорните измерения на възрастните зайци и 81,87% от тяхното тегло. Постепенно интензивността на растежа намалява.

Зайците от породата бял великан, белгийски великан, чинчила и породната група виенчин показват най-голяма интензивност на растежа по отношение на живото тегло на двумесечна възраст и по-специално през десетдневната от 30-ия до 40-ия ден. Тогава среднодневният прираст при белия великан достига 45 гр., а при белгийския - 40 гр. При по-скорозрелите породи, като бялата новозеландска, най-високият среднодневен прираст от 41,5 гр. се получава на възраст от 21 до 56 дни.

Високата интензивност на растежа в следембрионалния период на зайчетата се дължи преди всичко на голямата хранителност на майчиното мляко. Хранителните вещества в млякото на зайкинята се намират в такова съотношение, което най-пълно задоволява нуждите на новородения организъм. Съществува пряка зависимост между съдържанието на белтъчини и минерални вещества в млякото на различните видове селскостопански животни и интензивността на растежа им през бозайния период.

Интензивност на растежа през бозайния период при някои селскостопански животни

Вид на животното След колко дни, се удвоява
теглото на новороденото
Състав на млякото в %
белтъчини минерални вещества
Заек 6 15.5 2.5
Крава 70 3.5 0.7
Кобила 60 2.0 0.3

Скорозрелостта при зайците се проявява чрез ранното настъпване на половата зрелост. При средно едрите породи тя настъпва на 3-3,5-месечна възраст, а при едрите породи - на 3,5-4 месеца.

Домашните зайци живеят 5-7 години, а в отделни случаи до 10-12 години. След 3-годишна възраст плодовитостта им рязко намалява, поради което икономически е изгодно те да бъдат отглеждани 2-3 и много рядко 4 години.

{youtube}O0a71rZnjho{/youtube}