Отглеждането на  зайци под навесОтглеждане на зайците под навес изисква сравнително малко капиталовложения. Клетките за зайци най-често се монтират на винкелова носеща конструкция (ъглов профил 45/45/5 мм).

Подът на навеса се бетонира, като под клетките за зайци се прави с двустранен наклон, който свършва с канавка, където се събират фекалиите. В единия край на навеса трябва да има помещения - едното за съхраняване на необходимия фураж (поне за 15-20 дни), а другото за инвентара. При този начин на отглеждане на зайци клетките за зайкините майки се разполагат на един етаж, а за подрастващите - на два.

Отглеждането на зайци под навес има тези предимства пред отглеждането на зайци в клетки на открито, че зайцевъда е предпазен от неблагоприятното действие на метеорологичните фактори и дава възможност да се въведе частична механизация.

Независимо от начина на отглеждане на зайците клетките се обзавеждат с хранилки и поилки, а за зайкините майки - и с родилни сандъчета. Родилните сандъчета се изработват от дъски и дървесни плоскости. Родилните сандъчета са най-често с дължина 40 см, широчина 30 см и височина 30 см. На една от късите страни се прави кръгъл отвор с диаметър 18 см, който служи за вход на зайкинята. Ръбът на отвора се заобля, за да не се наранява млечната жлеза на зайкинята. Отгоре сандъчето има подвижен капак за по-лесно преглеждане на зайчилото, а през летните месеци капакът се сваля. Родилното сандъче, напълнено до половината със сено или слама, се поставя в клетката на зайкинята майка 3-4 дни преди очакваното раждане.