Отглеждане на женски зайчета за разплод

Съществуват различни системи за отглеждане на отбитите женски зайчета за разплод. Те зависят твърде много от начина на отглеждането на възрастните зайци. Зайчетата за разплод обикновено се отглеждат групово в големи клетки, чийто под е от мрежа или от дървени скари. В голяма клетка се поставят по 15-20 женски зайчета.

Женските зайчета привикват лесно едно към друго и не си нанасят никакви повреди. Ако някои от тях изостанат в растежа си, трябва да се извадят от големите клетки и да се поставят в малки, за да се хранят по-добре. В случаите, когато някое от зайчетата започне да хапе останалите и ги безпокои постоянно, то също трябва да се отдели веднага и да се постави в индивидуална клетка.

При отглеждането на женските зайчета в големи групи се налага изравняването им по живо тегло и възраст, за да се развиват и растат равномерно. В противен случай по-едрите и по-възрастните зайчета тормозят по-младите и по-дребни зайчета и те изостават в развитието си.

При промишленото отглеждане женските зайчета за разплод след отбиването трябва да се настанят по 2 или 3 в клетка с размери като на възрастните зайци. След 3-месечна възраст се оставят по 1 или 2 в клетка. Така зайчетата се хранят по-добре, не се дразнят и се развиват нормално. Ако клетките за отбитите зайчета са малки, настаняват се по 1 в клетка.

Отглеждане на мъжки зайчета за разплод

Мъжките зайчета за разплод са малко на брой и се развиват по-бавно от женските. За да се отгледат добре развити мъжки зайци, необходимо е още при отбиването да бъдат настанени по 1 в клетка. Ако няма такава възможност, до 3-месечна възраст могат да се държат по 2 в клетка. До тази възраст те свикват едно с друго и не си нанасят повреди. След това при общо отглеждане голяма част от тях започват да се бият помежду си. Това води до наранявания, разкъсване на кожата, а често и до взаимна кастрация и прави зайчетата негодни за разплод.

Поради по-голямата капризност на мъжките зайчета, дори и при много добри условия на хранене и гледане, малка част от тях израстват като елитни мъжки разплодници. Затова е необходимо оставянето на по-голям брой мъжки зайчета за отглеждане, за да може да се извърши правилен отбор.

При отглеждането на женски и мъжки зайчета в открити или полуоткрити навеси е необходимо да бъдат предпазени от горещините през лятото и от намокряне. При наличието на такива условия се намалява растежът им, а намокрянето води и до заболявания.

Храненето на женските и мъжките зайчета за разплод става по една и съща дажба, балансирана за растящи зайчета с достатъчно количество протеин и витамини. Когато зайчетата се отглеждат групово, необходимо е хранилките да бъдат достатъчни по брой и големина, за да могат всички едновременно да се хранят. Това се отнася и до поенето. Зайчетата привикват много бързо към автоматичните поилки.

При по-голям брой зайчета в клетка необходимо е по-често почистване на клетките и инвентара. Отбитите мъжки и женски зайци за угояване се разделят по пол и се отглеждат групово. Когато зайчетата са по-малко в група, развиват се по-добре и достигат определеното живо тегло в по-ранна възраст. Грижите за тези зайчета не се различават съществено от останалите. При тях също така е необходимо изравняване по възраст и тегло. Храненето им се различава от това на зайчетата за разплод, защото трябва по-бързо да растат, по-бързо да се угоят. Като се има пред вид, че зайчетата за месо се колят най-много на 90-120 дни, става ясно, че това угояване е всъщност интензивен растеж. Бройлерните зайчета се колят в още по-ранна възраст- 60-70 дни.

Вижте още:

С какво и как се хранят зайкините през бременността?

Какви са особеностите при отглеждането на мъжки зайци разплодници?

Отбиване на зайчетата