Как изглежда болният заек?

Как изглежда болният заек?

Зайците боледуват от заразни, паразитни и незаразни болести. Болният заек винаги показва някои отклонения от нормалното си поведение, които правят впечатление.

Полова система на зайците - особенности

Полова система на зайците - особенности

Познаването на функциите на половата система е предпоставка за правилното организиране на размножителния процес при зайците.

Физиологични особености на зайците

Физиологични особености на зайците

При отглеждането на зайците трябва да се познават и някои основни физиологични особености, свързани с обмяната на веществата и със здравословното състояние.

Ветеринарно-санитарни изисквания при отглеждане на зайци

Ветеринарно-санитарни изисквания при отглеждане на зайци

Микроклиматът в животновъдните сгради е динамична система, която постепенно се променя не само под влияние на климатичните особености на района, но и в резултат на жизнената дейност на жи

Травматични увреждания на зайците

Травматични увреждания на зайците

Към травматичните увреждания на зайците се отнасят всички локални и общи повреди, предизвикани от външни нараняващи причини.

Промени в поведението на болните зайци

Промени в поведението на болните зайци

Грижовните и наблюдателни зайцевъди от промените в поведението и от проявяването на признаци, характерни за отделни групи заболявания, са първите, които сигнализират за възникване на заболяване при животните.

Избор на женски заек за разплод

Избор на женски заек за разплод

При избора на женски заек за разплод се следи във външния му вид да бъде подчертана женствеността. Главата на зайкинята трябва да е типична по форма и големина за породата по-лека и слабо удължена.

Бонитиране на зайци

Бонитиране на зайци

Бонитирането на зайците се провежда обикновено през ноември и декември, когато линеенето е приключило и космената покривка е в най-добро състояние.

Възраст за клане на зайците

Възраст за клане на зайците

Между всички видове селскостопански животни заекът е най-скорозрял и с оглед на получаване на висококачествено месо и кожи става годен за клане в най-ранна възраст.

Опаразитяване на зайците с въшки и бълхи

Опаразитяване на зайците с въшки и бълхи

По зайците паразитират само няколко вида бълхи - заешка (жълтеникавокафява), обикновена (паразитира и по човека), кучешка (светлосива на цвят) и котешката.

Потребности на зайците за поддържане на телесните функции и на продуктивността

Потребности на зайците за поддържане на телесните функции и на продуктивността

Като растителноядно животно домашният заек консумира всичко, което може да предложат ливадата и полето по неговия вкус. Той предпочита зелен фураж, зелени връхчета на клонки и млади листа

Зайци немски великани

Зайци немски великани

Сред германските породи великани най-разпространени са зайците със сив цвят на косъма - т.е. с окраската на дивата куникула. С телесна маса над 7 кг сивият великан би трябвало да е най-тежък от всички породи зайци.

Туберкулоза при зайците

Туберкулоза при зайците

При зайците туберкулозата се причинява от микобактериум туберкулозис - от човешкия или птичия тип. Тази бактерия е устойчива на външни влияния и на доста от видовете дезинфекционни разтво

Инфекциозен стоматит при зайците

Инфекциозен стоматит при зайците

При болестта инфекциозен стоматит при зайците се наблюдават като първи признаци възпаление на лигавицата на устата и езика. Боледуват малките зайчета на 2-3-месечна възраст.

Стафилококоза по зайците

Стафилококоза по зайците

Стафилококозата протича с образуване на различни абсцеси с различна големина по кожата, в млечните жлези, ставите и др. части. Причинители са Staphillococus Pyogenes и Staphillococus Albus.