Млечността на зайкинята - какво трябва да знаем?

Млечността на зайкинята - какво трябва да знаем?

През първите три седмици след раждането млякото е единствената храна за малките зайчета. Поради това млечността на зайкинята има изключително голямо значение за развитието и растежа на зайч

Норми и дажби за хранене на зайците

Норми и дажби за хранене на зайците

Нормите за хранене на зайците показват средната нужда от хранителни вещества на организма. Те са диференцирани в зависимост от живото тегло на зайците, възрастта, пола, физиологичното състо

Добиване на вълна от зайци

Добиване на вълна от зайци

Заешката вълна се добява чрез стригане, ресане и скубане. Зайците се стрижат 3-4 пъти през годината. Освен с островърхи ножици стригането може да се извърши и с машинка за стригане на овце

Сменяне на космената покривка при зайците

Сменяне на космената покривка при зайците

Смяната на космената покривка при зайците се характеризира със строго определена закономерност. Тя трябва да се познава, защото има голямо значение за практиката. Има възрастово и сезонно с

Какво трябва да знаем, ако искаме да отглеждаме зайци

Какво трябва да знаем, ако искаме да отглеждаме зайци

Отглеждането на зайци изисква основни познания за особеностите на тези животни, защото трябва да се полагат грижи, конто да ги предпазват от заболявания или да ограничават и ликвидират бърз

Отбор на зайците за разплод

Отбор на зайците за разплод

Най-добре е за разплод да се отбират зайчета от ранните пролетни раждания. При тях усиленият растеж и развитие съвпадат с пролетно-летння сезон, който е най-благоприятен по отношение на тем

Избор на мъжки заек за разплод

Избор на мъжки заек за разплод

До голяма степен  упехът при развъждането на зайците зависи от умението на правилно да избере мъжки заек за разплод. Оставените за тази цел мъжки зайци трябва да са без или с възможно най-м

С какво се хранят отбитите зайчета?

С какво се хранят отбитите зайчета?

Първите 10-15 дни след отбиването са критичен период от живота на подрастващите зайчета. Смъртността е най-висока през този период или след него и продължава до навършване на 2-месечна възр

Колко са зъбите на заека и какво е тяхното значение?

Колко са зъбите на заека и какво е тяхното значение?

За храненето на зайците състоянието на зъбите има важно значение. Чрез резците и с помощта на устните зайците откъсват или отгризват храната, след което кътниците механично я надробяват и п

Как може да се установи бременността при зайкинята?

Как може да се установи бременността при зайкинята?

Бременността при зайкинята продължава средно около 30 дни, като варира от 28 до 32, а понякога и до 35 дни. Обикновено при по-многоплодните зайкини раждането настъпва на 31-ия - 32-ия ден,

Рексови зайци (Късокосмести зайци)

Рексови зайци (Късокосмести зайци)

Рексовите зайци са сравнително млада порода. Получени са за пръв път през 1919 г. във Франция от Дезире Канон по пътя на мутацията от сива зайкиня. При едно озайчване са се родили зайчета с

Белгийски великан (фландър)

Белгийски великан (фландър)

Белгийският великан е най-старата порода зайци, която човек познава още от XVI век. Създадена е в Белгия - провинциите Гент и Фландър, откъдето породата е получила и наименованието си.

Грижи за зайчилото

Грижи за зайчилото

Зайкинята се успокоява след раждането. Извършва се първият контрол на гнездото и ако зайкинята не е оскубала достатъчно косми, прибавят се косми от друго гнездо. Често зайкините се озайчва

Хранене на бозаещите зайчета

Хранене на бозаещите зайчета

Ако някоя зайкиня умре след раждането или ако е маломлечна, или е родила много приплоди, трябва да се потърси друга, която е родила малко, за да се прехвърлят приплодите от умрялата зайкиня

Хранене на зайците с плодове и зеленчуци

Хранене на зайците с плодове и зеленчуци

Тиквите и техните отпадъци са голямо фуражно богатство. Те съдържат около 14% сухо вещество. Богати са със захари, витамините А и С, съдържат малко белтъчини и сурови влакнини. За храна мож