Минералният състав на растенията е изяснен още през 19 век, независимо че и днес продължават да се откриват нови факти. Например, полезността на елемента никел е открита преди 20 години. Още тогава се изяснява, че растенията могат да се отглеждат върху хранителни разтвори.

Водна култура

Растенията се отглеждат във водна среда без твърд субстрат. Най-разпространен вариант е така наречената тънкослойна проточна култура. При нея, корените на растенията се намират в тунели с разтвор, който се задвижва чрез помпа. Разтворът периодично се обогатява или заменя напълно.

Хранителните минерални разтвори са познати от миналия век. Те могат да бъдат универсални и специфични за конкретни култури. Най-известни универсални разтвори са разтворите на Кноп, Хелригел, Хогланд и други. Обикновено, pH на разтворите е в диапазона - 5,5-6,5. Разтворите се аерират, за да постъпва кислород към кореновите клетки. Желязото се внася в хелатна форма за да премине в неусвоима за растенията форма. При промишлено използване на водни култури се следи за качеството на водата. Тази вода не бива да съдържа повече от 30 мл/л натрий, 50 мл/л хлор, а количеството на бикарбонатните йони не трябва да превишава сумата на калциевите и магнезиевите йони.

Субстратна култура

В този случай растенията се отглеждат в твърда среда, към която се прибавят хранителни разтвори. Средата трябва да е от инертен субстрат, който да не встъпва в реакция с хранителния разтвор, да има малка степен на поглъщане на вещества и т.н. В най-общия случай, растенията се отглеждат върху перлит, вермикулит, торф, чакъл, минерална вата, полистерол и др. Промишлени варианти на тази технология са отглеждането на растения на минерална вата и торф с периодично подаване на разтвор с капкова система или по друг начин. Обикновено, разтворът се подава отдолу-нагоре, като достига на няколко сантиметра под повърхността, за да се намали изпарението, за да не се стимулира образуването на водорасли и плесени и за да не се измества изцяло въздуха (кислорода). Хранителният разтвор образува водни обвивки около частиците на субстрата, откъдето те се поглъщат от корените. Подаването на разтворите се извършва неколкократно в деня в зависимост от растежа на културите.

Аеропонна култура

В чист вид това представлява подаване на хранителен минерален разтвор към корените в дребнодиспергирана форма, като мъгла. Най-широко разпространение са получили холандски хидропонни системи, при които има 2 слоя на подхранване на корените - горен (аеропоника) и долен (хидропоника).

Вижте още:

Борното торене - важно звено на съвременната агротехника

Компост - как да направим компост

Ролята на хумуса в почвата