Осигурете твърдо легло и мека постеля на пролетните култури

Осигурете твърдо легло и мека постеля на пролетните култури

Първата пролетна обработка на почвата може да се направи на по-голяма дълбочина (15-20 см), но следващите трябва да бъдат по-плитки.

Торене на фъстъците

Торене на фъстъците

При нашите климатични условия фъстъците се отглеждат като поливна култура, са силно отзивчиви на торене и имат големи изисквания към хранителните вещества в почвата. Предпоставка за стабилн

Професионално торене на домати, отглеждани на открито

Професионално торене на домати, отглеждани на открито

За да подсигурим достатъчно хранителни вещества и добра структура на почвата ние трябва през есента да внесем органичен тор

Полягане на ечемика

Полягане на ечемика

Високото заплевеляване води до допълнителни трудности при жътвата и увеличава разходите по просушаване на зърното. Поради това е важно да бъде сведено до минимум полягането и в частност р

Торене на краставици

Торене на краставици

В нашата страна краставиците се отглеждат като ранна и късна полска култура. След ранната култура обикновенно се отглеждат зелен фасул или късно главесто зеле. Когато се отглеждат краставиц

Какво трябва да знаем за физико-механични свойства на торовете?

Какво трябва да знаем за физико-механични свойства на торовете?

При механизиране на процесите по съхраняване, транспортиране, торене и внасяне на торовете в почвата особено значение имат физико-механичните им свойства.  Хигроскопичността, сбиването, изс

Торене на домати

Торене на домати

За да се получи висок ефект от торене на доматите, както, и при другите зеленчукови култури, необходимо е да има научно обосновани решения по въпросите за оптималните торови норми, сроковет

Торене с азотни минерални торове

Торене с азотни минерални торове

Кога се тори с азотни минерални торове?Азотните минерални торове при песъчлива и лека почва, където азотът е изложен на измиване, се внасят главно през вегетацията на зеленчуковите растения

Оборски тор - качества и видове

Оборски тор - качества и видове

Може да се каже, че оборският тор е пълен тор. Оборският тор съдържа всички важни за растенията хранителни елементи и микроелементи, а също и стимулатори (ауксини, витамини, хормони и др.)

Какво значение имат микроелементите за храненето на зеленчуковите растения?

Какво значение имат микроелементите за храненето на зеленчуковите растения?

Микроелементи са тези хранителни вещества, които са необходими на растенията в много малки количества. Такива са желязото, манганът, борът, медта, молибденът и цинкът.

Торене на лозята

Торене на лозята

Необходимост от торене на лозята Като многогодишно растение лозата остава на постоянно място 30-40 години. През този период ежегодно с гроздовата реколта, пръчките и листата от почвата се

Как да торим соята за да получим високи добиви?

Как да торим соята за да получим високи добиви?

Химичният състав на семето и останалата биомаса на соята се влияят от условията, при които се формира добивът

Как да торим фасула за да получим високи добиви?

Как да торим фасула за да получим високи добиви?

Органичното и минералното торене на фасул се оптимизират, като се вземат под внимание потребността му от хранителни елементи за получаване на определен планов добив

Как трябва да се торят картофите за да се получат високи добиви?

Как трябва да се торят картофите за да се получат високи добиви?

Торене на картофите. Въз основа на много опити е установено, че с 1 тон клубени и съответното количество надземна маса картофите изнасят от почвата средно по 5 кг. азот, 2 кг. фосфор, 9 кг

Борното торене - важно звено на съвременната агротехника

Борното торене - важно звено на съвременната агротехника

Физиологичните и биохимични функции на бора в растителния организъм са многостранни. Те са тясно свързани с развитието и делението на меристемната тъкан, с нормално протичане на процесите н

Физиологични смущения при плодове и зеленчуци, като резултат от недостиг на калций

Физиологични смущения при плодове и зеленчуци, като резултат от недостиг на калций

Недостигът на калций причинява много от така наречените физиологични смущения при растенията.

Как се торят  доматите в полиетиленовите оранжерии?

Как се торят доматите в полиетиленовите оранжерии?

Доматите, които се отглеждат в полиетиленовите оранжерии са с кратък вегетационен период. Доматите в оранжерията образуват голяма растителна маса и дават висок добив от единица площ. Поради