Торене, торове, хранителни елементи и почвена киселинност -   Есен-зима

Торене, торове, хранителни елементи и почвена киселинност - Есен-зима

Почвената киселинност и влиянието й върху усвоимостта на хранителните елементи при растенията

Биохумус или оборски тор - кое да изберем

Биохумус или оборски тор - кое да изберем

Представяме ви сравнителна характеристика на биохумус и оборска тор. Източник на изследването: Национална служба за съвети в земеделието, oфис Добрич

Картофи - торене и сортове за ранно производство

Картофи - торене и сортове за ранно производство

Картофите реагират благоприятно на торене с органични и минерални торове. Торенето на картофите с разложен оборски тор е за предпочитане.

Особености на торенето и подхранването в оранжериите

Особености на торенето и подхранването в оранжериите

Особеностите на хранителния режим в оранжериите се дължат на обстоятелството, че растенията в сравнение с отглежданите на полето, дават много по-високи добиви и образуват по-голяма растител

Подхранете почвата още през есента с торове

Подхранете почвата още през есента с торове

Ако желаете още от есента да подхраните почвата с хранителни вещества чрез неорганични (минерални) торове, трябва да използвате само калиеви и фосфатни такива

Торене на рапица - как да създадем условия за доброто развитие на рапицата напролет

Торене на рапица - как да създадем условия за доброто развитие на рапицата напролет

Развитието на рапичните растения започва още при ниските почвени температури, когато почти няма движение на усвоим азот от почвата. А този елемент има съществено значение за формирането на

Торене и подхранване на ечемик

Торене и подхранване на ечемик

Ечемикът в сравнение с другите житни култури на умерения климат развива по-слаба коренова система, поради което е много взискателен към силата на почвата и към състоянието на хранителните в

Пшеницата се нуждае от балансирано торене

Пшеницата се нуждае от балансирано торене

За да могат да развият своите високи продуктивни възможности съвременните сортове пшеница, е необходимо високо ниво на агротехническа.

Третиране на семена за посев

Третиране на семена за посев

Предварителното третиране на семена за посев с препарати на базата на хуминови киселини води до ускорен растеж и по-добра кълняемост.

Състояние, обработки и грижи за почвата

Състояние, обработки и грижи за почвата

Дъждовните червеи са празник за плодородие на почвата

Торете вторите зеленчукови култури с конкретни норми и в подходящо време

Торете вторите зеленчукови култури с конкретни норми и в подходящо време

Късното главесто зеле се засажда най-често след ранни бобови или житни култури. То реагира силно на минерални и органични торове. Добре е да се използва оборски тор от 4 до 6 т/дка.

Какво представлява калиевият тор, кога се прилага и защо?

Какво представлява калиевият тор, кога се прилага и защо?

Калият е абсолютно необходим за растежа, развитието и плододаването на овощните култури. Той засилва фотосинтезата, влияе върху обмяната на веществата, дишането, транспирацията, водния режи

Торене на зелен фасул

Торене на зелен фасул

Фасулът е добър предшественик за повечето селскостопански култури, но се отличава с лоша биологична самопоносимост. По-добри добиви от една и съща площ се получават, когато се засява през 3

Тикви – торене, поливане и грижи през вегетацията

Тикви – торене, поливане и грижи през вегетацията

Тиквите се развиват добре при достатъчно количество хранителни вещества в лесно усвоима форма

Торене на спанак, салата, репички, зелен лук и зелен чесън

Торене на спанак, салата, репички, зелен лук и зелен чесън

Салата, зеленият лук и зеленият чесън трябва да се торят с 3-4 т/дка добре разложен оборски тор, който следва да бъде внесен в почвата при есенната й обработка

MAP и DAP - комплексни торове със съдържание на повече от  1 хранителен макро елемент

MAP и DAP - комплексни торове със съдържание на повече от 1 хранителен макро елемент

Моноамониевия и диамониевия фосфат са комплексни торове със съдържание на повече от 1 макро хранителен елемент в състава си, с което ги прави пластични за приложение при различните видове култури ( зърнено-житни, бобови, зеленчукови, етерично маслени, енергийни и др.) и почви!

Предимства и недостатъци на сложните и комбинираните торове

Предимства и недостатъци на сложните и комбинираните торове

Сложните и комбинираните торове се получават по промишлен начин. Те съдържат два или повече хранителни елементи, а понякога и микроелементи.

Царевицата извлича големи количества хранителни вещества от почвата

Царевицата извлича големи количества хранителни вещества от почвата

Царевицата понася монокултурно (след себе си) отглеждане. В редица страни тя се отглежда на едно място в течение на 15 и повече години. Тази практика е масова в САЩ.

Оптималното фосфорно хранене увеличава количеството и качеството на добивите

Оптималното фосфорно хранене увеличава количеството и качеството на добивите

При по-голям недостиг на фосфор растенията спират развитието си, листата се усукват и по тях се образуват морави, червеникави или кафяви петна.

Сярата като хранителен елемент на растенията

Сярата като хранителен елемент на растенията

В почвата органичните съединения, които съдържат сяра, изпълняват ролята на запаси от сяра. При минерализацията им сярата се превръща в усвоима форма.

Съдържание и динамика на магнезия в почвата

Съдържание и динамика на магнезия в почвата

Количеството на магнезия в почвите в нашата страна варира от 0,1 до 10%. Най-много магнезий съдържат жълтоземно-подзолистите, алувиално-ливадните и планинско-ливадните почви.

Гипсуване - мелиоративният ефект се запазва над 15 години

Гипсуване - мелиоративният ефект се запазва над 15 години

Содовите и содово-сулфатните солонци и солончаци може да бъдат превърнати в пълноценни обработваеми почви само след гипсуване. Гипсуването е ефективно при наличието на действаща отводнителн

Промени, които настъпват в оборския тор при съхраняване

Промени, които настъпват в оборския тор при съхраняване

За правилното съхраняване на оборския тор е необходимо да се знаят процесите, които протичат в него през време на съхраняването му, и начините за намаляване на загубите на хранителни елемен

Състав на оборския тор

Състав на оборския тор

Най-богат с хранителни вещества е овчият тор, а най-беден - свинският. Говеждият тор, който се получава в най-големи количества, заема междинно положение.