Плевелите нямат място при къпината и касиса

Плевелите нямат място при къпината и касиса

Касисът се развива добре, когато се отглежда върху наносни, песъчливо-глинести, глинесто-песъчливи почви, които са добре запасени с хумус.

Биохумус – алтернатива на химическите торове

Биохумус – алтернатива на химическите торове

Биохумусът съдържа всички елементи, необходими за храненето на растенията, както и вещества, които стимулират развитието им.

Торене и напояване на кайсията

Торене и напояване на кайсията

Кайсиевите дървета в млада възраст имат най-голяма нужда от азотно торене, тъй като минималната потребност от фосфор и калий се задоволяват от внесените преди засаждането торове...

Торене на сливовите дръвчета с различните видове тор

Торене на сливовите дръвчета с различните видове тор

За нормалния строеж и плододаване на сливовите насаждения са необходими няколко основни химически елемента- въглерод, водород, кислород, азот, калий, калций, желязо...

Подхранване на ягодоплодните култури с азотни торове

Подхранване на ягодоплодните култури с азотни торове

Съществен елемент от агротехниката на отглеждане на ягодоплодните култури е подхранването им с азотни торове...

Подхранването на пшеницата и ечемика с листни торове е необходимо

Подхранването на пшеницата и ечемика с листни торове е необходимо

С повишаване на температурите и възстановяване на вегетацията през пролетта, растенията ще изпитат завишена потребност от микроелементи.

Какви са изискванията на зеленчуковите култури към съдържанието на хранителни вещества в почвата?

Какви са изискванията на зеленчуковите култури към съдържанието на хранителни вещества в почвата?

За взискателността на дадена зеленчукова култура към почвеното плодородие е необходимо да се има предвид усвояемата способност на кореновата система и динамиката на приемане на хранителните

Торенето на лозята трябва да е съобразено с крайния продукт-виното.

Торенето на лозята трябва да е съобразено с крайния продукт-виното.

Промишленото наторяване със сигурност е онази агрономическа практика, която – заедно с избора на културите и присадките – претърпява най- дълбоките технико оперативни промени.

Нитратите - опасност за здравето

Нитратите - опасност за здравето

Азотът е жизнено необходим елемент за развитието на растенията. Без него синтезата на белтъчни вещества е невъзможна.

Азотно торене на рапицата през есента и пролетта

Азотно торене на рапицата през есента и пролетта

Рапицата е доста взискателна култура по отношение на торенето. По тази причина, с оглед процеса на ротация на културите, правилно е тя да се счита за основна.

Фосфорът определя репродуктивността на растенията

Фосфорът определя репродуктивността на растенията

Особено тежък недостиг на фосфор се отразява на всички растения по отношение на формирането на репродуктивните органи...

Подхранване на зимните житни култури

Подхранване на зимните житни култури

Азотното торене преди началото на трайна пролетна вегетация започва от началото на февруари и трябва да завърши до края на месеца или началото на март, ако все още има изразен зимен харак

Време е за подхранване на есенниците

Време е за подхранване на есенниците

Месец февруари е най-подходящия срок за подхранване на пшеницата и ечемика.

Листно подхранване

Листно подхранване

Листното подхранване е практика, с която се цели да се внесат допълнително хранителни вещества в лесно достъпна за растенията форма. То се основава на способността на листата и стъблата да

Мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници

Мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници

Мерките от програмата са задължителни за всички земеделски стопани на територията на нитратно уязвимите зони НУЗ , в които чрез просмукване или оттичане водите се замърсяват с нитрати от

Компостът е алтернатива на основното торене

Компостът е алтернатива на основното торене

За възстановяване на почвеното плодородие са необходими много усилия и време. В този случай съдържащият хранителни вещества компост може да се окаже ценна алтернатива за развитието на устойчиво земеделие...

Добрата подготовка на площите и торенето не трябва да са пожелания

Добрата подготовка на площите и торенето не трябва да са пожелания

Добрата подготовка на почвата за сеитба е едно от важните условия за нейното качество. И през настоящата година основен проблем ще бъде силната заплевеленост на стърнищата от падналите на места обилни валежи...

Съхранение на органични отпадъци

Съхранение на органични отпадъци

Всички течни и полутечни отпадъчни органични материали трябва да се събират на подходящи и добре обезопасени площадки. Изискванията към тях се определят от възприетата система на отглежда

Шербетуването при зеленчуците ускорява зреенето и повишава добива

Шербетуването при зеленчуците ускорява зреенето и повишава добива

Шербетуването при зеленчуците е стар, но ефикасен начин за подхранване. Открай време българските градинари практикуват т.нар. шербетуване. В периода на плододаване основните зеленчукови култури – домати, пипер, краставици, патладжан, зеле и др. се нуждаят от повече и лесно достъпни хранителни вещества.

Торене на плододаващи ябълкови дървета

Торене на плододаващи ябълкови дървета

Торенето на ябълкови дървета трябва да се извършва в моменти, когато дърветата имат най-голяма нужда от хранителни вещества.

Как да торим слънчогледа?

Как да торим слънчогледа?

Към хранителните вещества в почвата слънчогледът е много взискателен. Необходимо е да се направи анализ на почвата за да се определи торовата норма за декар. Нормите за торене се формират

Как да  торим царевицата?

Как да торим царевицата?

За да получим високи добиви от царевица е необходимо да торим правилно и достатъчно. Торенето на царевицата зависи от типа на предшественика, запасеността на почвата, възможностите за напоя

Почвено плодородие

Почвено плодородие

Според съвременните схващания под понятието почва трябва да се разбира повърхностния рохкав пласт от земната кора, който притежава свойството плодородие.

Плевелите нямат място при къпината и касиса

Плевелите нямат място при къпината и касиса

През първата половина на пролетта в редовата ивица се окопава плитко – до 5-6 см, като се внимава да не се повредят или унищожат кълновете, покарващи от подземната част на стъблото...

Торовете увеличават продуктивността на лозата

Торовете увеличават продуктивността на лозата

За формиране на органите си лозовите растения имат нужда от редовно снабдяване с хранителни вещества, които кореновата система усвоява от различните почвени пластове.