Торене на царевица и слънчоглед за добив

Торене на царевица и слънчоглед за добив

Мо и B за слънчоглед<br /> <br /> МgS и Zn за царевица

Начини за внасяне на торовете в почвата на овощната градина

Начини за внасяне на торовете в почвата на овощната градина

Младите овощни дървета обикновено се торят в околостъблени кръгове, които трябва да бъдат около 1,5 до 2 пъти по-големи от диаметъра на короната.

Мулчиране на почвата

Мулчиране на почвата

През последните години на много места по света се наблюдава тенденция към затопляне на климата. Това означава, че трябва да има стремеж към запазване на водния запас на почвата и подобряв

Торенето на лука гарантира по-висок добив

Торенето на лука гарантира по-висок добив

Едногодишният лук е с по-високи изисквания от двугодишния, а лукът за зелено въобще не бива да се тори с азотни торове, за да се опази от натрупване на нитрати.

Торенето на овощните дървета е важен фактор за тяхното оптимално развитие

Торенето на овощните дървета е важен фактор за тяхното оптимално развитие

За правилното торене на овощните дървета, съобразено с техните нужди в различния етап от тяхното развитие е необходим агрохимичен анализ на почвата.

Торене на кайсии

Торене на кайсии

Торенето на кайсиите е едно от основните мероприятия за осигуряване на добър растеж и получаване на редовни и добри добиви.

Торене на круши

Торене на круши

Торенето е основен регулируем фактор на околната среда, с който се допълват хранителните запаси на почвата, с цел да се създадат оптимални условия за развитието и нормалния расте на дърве

Течен азотен тор (УАН) - гаранция за успеха на професионалистите

Течен азотен тор (УАН) - гаранция за успеха на професионалистите

Делът на употребяваните течни азотни торове в света е над 40%. Употребата на течен азотен тор в България има много голямо бъдеще, заради ниската си цена и минимални разходи за приложение

Ранно подхранване на зимните посеви

Ранно подхранване на зимните посеви

Важна предпоставка за ранното подхранване на зимните посеви и очакваният ефект от торенето е да се вземат предвид всички обстоятелства за определяне на торовата норма.

Подхранване на есенниците с минерални торове

Подхранване на есенниците с минерални торове

Подхранването на 60-70 % от площите у нас се прави с амониев нитрат известен като амониева селитра. <br /> <br /> Карбамидът е за предпочитане при зимни условия.

Норми на подхранване при зимните житни култури

Норми на подхранване при зимните житни култури

Подхранването на зимните житни култури с азот има икономически ефекта, когато е съобразено с точната норма, точното време и състоянието на посевите.

Подхранващото действие на органичните торове

Подхранващото действие на органичните торове

Органичните торове са изключително разнообразни, но основно се прилагат оборски тор, компос и птичи тор.

Каква е ролята на калия за живота на растенията?

Каква е ролята на калия за живота на растенията?

Калият заедно с азота и фосфора са основните елементи за храненето на растенията. Ролята на калия за растенията, както и другите необходими за тях елементи, е строго специфична.

Ореховите листа не трябва да се компостират

Ореховите листа не трябва да се компостират

Орехът се различава от останалите овощни видове по редица признаци. Между другото и по това, че листата му не могат да се използват за компостиране.

Калцифобни растения

Калцифобни растения

Повечето от селекционно подобрените вариетети на градинските растения произлизат от райони с кисели почви. Те се развиват най-добре върху неутрални или слабо кисели почви.

Калцифилни растения

Калцифилни растения

Един от методите за борба с почвената киселинност е варуването. За практиката евтино и удобно се оказва най-вече внасянето на отпадъчен смлян варовик и сатурачна вар, но може да се използва и доломит на прах или варова селитра

Шербетуването - ефикасен начин за подхранване на зеленчуците

Шербетуването - ефикасен начин за подхранване на зеленчуците

Шербетуването ускорява зреенето и повишава добива от плодове и зеленчуци.Редуването на минералното хранене с органичното подхранване по време на вегетацията се отразява много добре на зеленчуците.

Схема на торене на лозата и видовете торове

Схема на торене на лозата и видовете торове

От органичните торове най-много се използва оборския тор, птичия тор и компостът. Хранителните им вещества се усвояват от лозите постепенно, поради което е необходимо да се тори през 2-3 години с по 3-4 тона на дка

Реакция на почвата

Реакция на почвата

В почвата протичат изключително сложни химични, физични и биологични процеси, вследствие на което реакцията на даден вид почва остава относително постоянна величина.

ТОРЕНЕ НА РАПИЦА Есенно листно подхранване на рапица, необходимост и ефект

ТОРЕНЕ НА РАПИЦА Есенно листно подхранване на рапица, необходимост и ефект

Есенният етап от развитието на рапицата е времето, когато се третира задължително срещу плевелите и при нужда срещу насекоми и болести. Едновременно с това, опазването на рапичните растения от измръзване е основна грижа през есенно- зимния период.<br /> <br /> Д

Хранителен режим при динята

Хранителен режим при динята

Дините са взискателни към съдържанието на хранителни вещества в почвата. Изграждането на мощна коренова и листна система за сравнително кратък период от време е възможно само при наличие на достатъчно хранителни вещества...

Качествено листно хранене на пролетниците

Качествено листно хранене на пролетниците

Навременното и точно внасяне на макро и микро елементи в пролетните култури,ви дава гаранция за един висок и с качествени показатели добив

Азотно подхранване на прасковата

Азотно подхранване на прасковата

Получаването на високи и качествени добиви от прасковата е възможно само при силен растеж на дърветата с преобладаване на смесени клончета...

Фосфорно и калиево подхранване на прасковата

Фосфорно и калиево подхранване на прасковата

Фосфорът е важна по своето значение съставка в минералното хранене на прасковата. Въпреки това използването на фосфорни торове в прасковеното производство е значително по-ограничено в сравнение с азотните...

Хранителен режим при пипера

Хранителен режим при пипера

Освен водата, растенията усвояват от почвата азот, фосфор, калий, калций, магнезий, сяра, желязо и в нищожени количества манган, бор, мед и цинк...