Хербициди срещу житни плевели

Борбата с житните плевели - лисича опашка, ветрушка, метлица, пиявица и др. се води с противожитни хербицидни препарати.

Трябва е да се знае, че житните плевели са чувствителни от първи-втори до четвърти - пети лист от своето развитие. След навлизане във фаза братене на житните култури, плевелите стават устойчиви и прилагането на хербициди става излишно.

Добри резултати се получават при употреба на препарати на база:

  • хлортолурон (Толурекс 500 СК - 500 г/л, Хлортосинт 700 СК - 700 г/л);
  • изопротурон (Изор 500 СК - 500 г/дка и др.);
  • тралкоксидим (Грасп 25 СК - 250 мл/дка);
  • феноксапроп-П-етил+антидот (Пума супер 7.5 ЕВ - 100 мл/дка, Хусар макс ВГ + мезосулфурон - 20-25 г + 40-50 мл).

Хербицидите Грасп, Пума супер и Хусар макс (само при пшеница) могат да се използват и при заплевеляване с див овес - от фаза трети лист до края на братенето на плевела.

Хербицидите на база хлортолурон и изопротурон се прилагат след настъпване на трайна вегетация през пролетта при температура на въздуха през деня около 10 градуса и над 0 градуса през нощта. За да се прояви ефектът им, необходимо е към момента на третирането с тези препарати в почвата да има достатъчно количество влага.

Хербициди срещу дивия овес

За борба с дивия овес се прилагат и специализираните за тази култура - Топик 080 ЕК (клодинафоп+антидот) - 30 мл/дка (действа и на лисичата опашка, но не е ефикасен срещу едногодишната метлица).

Топик се прилага при пшеница, тритикале и ръж. Не се прилага при ечемика, тъй като е фитотоксичен за него. При пшеницата се използва само Хусар макс. Хербицидите на база хлортолурон (Толурекс 500 ЦК, Хлортосинт 700 СК и др.) не трябва да се смесват с препарати на база 2,4-Д и 2М-4Х. При нужда хормоноподобните хербициди трябва да се прилагат най-малко 10-14 дни преди или след третиране с противожитните хербициди. Изопротурон може да се използва заедно с хормоноподобните хербициди. Топик се смесва със сулфонилуреи.

Хербициди срещу житни и широколистни плевели

За едновременно унищожаване на широколистни и някои житни, като див овес, лисича опашака, райграс при пшеницата може да де се използва и хербицидният препарат Хусар макс + мезосулфурон, приложен в доза 25 г+50 мл/дка от трети лист до края на братене на културата.