Изборът на място и основната му подготовка отводняване, дрениране, както и правилното напояване имат голямо значение за опазване на зеленчуковите култури от болести. Известно е, че бактерийните болести по доматите, фасула и зелето, бранщестата мана по краставиците, същинските мани по лука и кръстоцветните култури намират най-широко разпространение в ниски, непроветриви места с близка подпочвена вода. С посочените агротехнически мероприятия, променящи условията на средата, повредите от тези болести намаляват в значителна степен.

Редуването на зеленчуковите култури с други, които са устойчиви на дадена болест, т.е. въвеждането на сеитбообращения, е основно агротехническо мероприятие, допринасящо за унищожаване на заразата. Например най-сигурно средство за очистване на почвата от бактерийното изсъхване на доматите е смяната на мястото за 1-2 години.

Подборът на сортовете, устойчиви на болести, е най-перспективният начин за борба с много икономически важни болести по зеленчуковите култури.

Правилното торене с органични и минерални торове също има значение за опазването на растенията от болести. С торенето се създават благоприятни условия за развитието на зеленчуковите културите, което повишава тяхната устойчивост. Освен това с оборския тор се внасят голям брой полезни микроорганизми в почвата и това в значителна степен допринася за оздравяване на почвата. Обратно, едностранчивото азотно торене е причина за развитието на буйна надземна маса, растенията имат слабо развити механични тъкани и са чувствителни към болести.

Посадъчният материал, с който се пренасят много болести (мана и меко сипкаво гниене по лука, мана и различни видове гниене по картофите и др.), трябва да се преглежда и очиства внимателно, за да се засаждат само здрави клубен и луковици и да се избегне масовото разпространение на болестите.

Когато гъстотата на посева е над оптималната, около растенията се създава висока въздушна влажност, която влияе благоприятно за развитието на редица гъбни и бактерийни болести, като мана, листни петна и алтернария по доматите, бактериоза по доматите, краставиците и др.

Дълбочината на засяването на семената до голяма степен определя срока на поникване. По-дълбоката сеитба забавя никненето и с това създава условия за повреди от сечене.

Отглеждането на растенията на повдигната, равна леха ги предпазва от редица заболявания по кореновата система. Например най-сигурно средство за предпазване на пипера от фитофторно гниене е отглеждането му на повдигната леха.

След приключване на вегетацията в градината остават големи количества остатъци - листа, стебла, корени и изгнили плодове. Причинителите на почти всички гъбни, бактерийни и вирусни болести се запазват в тези остатъци и те представляват огромен склад за зараза. Поради това събирането и унищожаването на растителните остатъци е сигурно средство за ограничаване на редица опасни болести.