мана по салатата Маната по салатата има широко разпространение у нас и се проявява както по разсада, така и по възрастните растения. По-често се среша в години с хладна и влажна пролет.

Заболяването се разпространява лесно по хлоротичните петна със закръглена или елипсовидна форма, които се появяват по листата на възрастните растения. Петната при по-старите листа ограничени от нерватурата. Тъканта от долната им страна се покрива с обилен, рехав, бял спорообразуващ налеп. Маната по салатата се развива и по растенията, оставени за семе. При тях напада както стъблата, така и листните дръжки. Засегнатите тъкани скоро загиват. По нападнатите от мана тъкани е възможно да се заселят вторични патогени, които причиняват тяхното загниване, при което първичните признаци на болестта се маскират.

Маната по салатата се причинява от гъбата Bremia lactucae. Причинителят на маната по салатата се запазва в заразените растителни остатъци и в растенията, оставени за семена. Най-благоприятни условия за развитието на заболяването са влагата и температурите около 15-17°С. При тези температури масови заразявания стават сутрин, когато растенията са покрити с роса. При ниски температури спорите запазват жизнеспособност до 4-5 месеца.

Борба с мана по салатата

Не бива да се допуска сеитба на семена, за които има съмнение, че са заразени. Дори и здравите семена трябва да се обеззаразяват. Трябва да се спазва 3-годишно сеитбообращение с пространствена изолация от миналогодишните посеви. При гравитачно поливане на салатата не трябва да се допуска намокряне на листата. При поява на мана по салатата температурата в култивационните съоръжения трябва да се повиши над 19°С. Първите нападнати листа задължително се унищожават. Растителните остатъци след прибиране на реколтата трябва да се унищожат.

Химични препарати при салатите за консумация като правило не се използват. При разсадите и семепроизводните посеви може да се проведат профилактични третирания с фунгициди, а след поява на първите признаци на маната по салатата с препаратите Алиет флаш - 0,3%, Верита ВГ - 0,15%, Корсейт ВП - 0,3%, Корсейт Р ДФ - 0,25%, Куадрис 25 СК - 0,075%, Ридомил голд МЦ 68 ВП - 0,25% и др.