пиперОпасността от листните въшки по пипера се определя не толкова от плътността им, колкото от времето на заселване. Ранното развитие на вирусни болести се отразява фатално върху количеството и качеството на добива. Съчетаят ли се благоприятни условия за намножаване на неприятелите с по-ранното им мигриране върху пипера, пораженията от вируси достигат 65-90%.

Практиката доказва, че не трябва да се подценяват листните въшки като неприятели по пипера. За да не плащат производителите за в бъдеще скъпо тази грешка, те трябва да започнат растителнозащитните грижи още при младите растения. Производство на разсад в различни култивационни съоръжения крие реална опасност от намножаване на листните въшки и от заразяване с вирусни болести, които след това продължават да се развиват и да нанасят щети и на полето. Какво трябва да се направи?

Необходимо е преди всичко да се произведе здрав разсад. Това изисква да се унищожават плевелите в оранжериите и около тях и да се поставят жълти лепливи плоскости около вратите и проветрителите. Редовно да се преглеждат младите растение. Ако се открият единични листни въшки, незабавно да се пръска. Задължително е това да се направи и преди разсадът да се изнесе на полето. Подходящи са препаратите Децис 2.5ЕК - 50 мл/дка, Вазтак нов 100 ЕК - 30 мл/дка и др.

Ранното засяване и засаждане на пипера е важно агротехническо мероприятие за намаляване размера на вирусните инфекции. Не трябва да се пренебрегва пространствената изолация - пиперът да се разсажда на площи, отдалечени от овощни градини, тиквени растения, люцерна, цвекло, тютюн. Добри резултати се получават, ако около него се засяват кулиси от царевица и слънчоглед. Редовно да се унищожават плевелите в посева и покрай него. От голямо значение е и каква ще бъде гъстотата, на която е разположен пиперът - оптималната е 10000-12000 растения на декар. Трябва да се знае, че по-гъсто засаденият пипер на полето по-слабо се посещава от листни въшки.

Афидофагите са естествен ограничаващ фактор за развитието на листните въшки, но те не са в състояние да решат въпроса за борбата. Могат само да съдействат за намаляване на пръсканията. Полезната им роля се определя от сезонните промени на биоекологичните фактори. По пипера на полето те се появяват масово през втората половина на вегетацията. Ето защо най-голяма е необходимостта от химична борба през май-юни, т.е. в периода, когато полезните видове са малко и не могат да регулират плътността на листните въшки. Този факт е от особено значение при ранна поява и масово намножаване на неприятелите. Опитно е установено, че най-опасно е заразяването на пипера с вирусни болести до формирането на седми-осми лист. Ако плътността на листните въшки през втората половина на вегетацията е ниска и умерена, може да се разчита на активната дейност на афидофагите - калинки, златоочици, сирфидни мухи. Но висока ли е, химичната борба е неизбежна, като се предпочитат селективни инсектициди. Срещу листните въшки добри резултати се получават, ако се пръска с Актара 25 ВГ - 6 г/дка, Децис 2,5 ЕК - 50 мл/дка, Вазтак нов 100 ЕК - 30 мл/дка, Талстар 10 ЕК - 20 мл/дка и др.