Присъединяването на пчелни семейства се прилага рано напролет или през есента, когато в пчелина няма запасни майки и не се продават. Осиротелите семейства се присъединяват към други слаби, които са здрави и имат млада майка.

За целта се извършват следните пчеларски практики

  • - предварително кошерът на осиротялото семейство се премества по половин метър всяка вечер, до семейството към което ще се присъедини.
  • - привечер, половин час преди присъединяването, дъната на двата кошера и пчелите се напръскват с есенция, за да им се уеднакви миризмата.
  • - подпушват се двете семейства през входа.
  • - изваждат се отоплителните материали и преградната дъска и на тяхно място в плодника се поставят питите с осиротялото семейство.
  • - майката се поставя за 24 часа в клетка.
  • - кошерът се затваря.
  • - след едно денонощие семейството се преглежда.
  • - излишните пити се изваждат.
  • - семейството се стеснява.
  • - поставят се преградните дъски и затоплящите материали.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Влага в пчелния кошер

В пчелина през месец март

Грижи за пчелните семейства през месец януари