Прилага се рано напролет или през есента, когато в пчелина няма запасни майки и не се продават. Осиротелите семейства се присъединяват към други слаби, които са здрави и имат млада майка. За тази цел се извършват следните пчеларски практики:

- предварително кошерът на осиротялото семейство се премества по
половин метър всяка вечер, до семейството към което ще се присъедини.

- привечер, половин час преди присъединяването, дъната на двата кошера и пчелите се напръскват с есенция, за да им се уеднакви миризмата.

- подпушват се двете семейства през входа.

- изваждат се отоплителните материали и преградната дъска и на тяхно място в плодника се поставят питите с осиротялото семейство.

- майката се поставя за 24 часа в клетка.

- кошерът се затваря.

- след едно денонощие семейството се преглежда.

- излишните пити се изваждат.

- семейството се стеснява.

- поставят се преградните дъски и затоплящите материали.