Това се извършва по време на главната паша, за да се повиши количеството на добития мед от пчелните семейства.

Известни са следните начини за ограничаване:

1. Принудително, когато майката се поставя временно под клетка.

2. Отделянето и чрез ханиманова решетка в гнездото на 3 - 4 пити.

3. Отделянето и в долния корпус с хоризонтална ханиманова решетка.

4. Поставянето и в нуклес и периодична подмяна на питите.