През месец март една от най-важните задачи на пчеларя е да извърши главния пролетен преглед на пчелните семейства. Необходимо е да се почистят и дезинфекцират дъната на кошерите и да се определи състоянието на пчелната майка.

Месец март е краят на зимата и началото на пролетта. Времето се подобрява, нощите са все още студени, но през деня температурата се повишава над 10-12 гр.С, което позволява пчелите да летят и да използват прашеца от ранно цъфналите растения. Една от важните задачи на пчеларя е да извърши главния пролетен преглед на пчелните семейства.

За това е необходимо за се направи преглед на всяко семейство, почистват се и дезинфекцират дъната на кошерите и се прави преценка да състоянието на пчелната майка, количеството на пилото, пчелите и меда, трябва ли да се стесняват отново гнездата и т.н.

Друга основна грижа на пчеларя е да започне активизирането на яйценосната дейност на пчелните майки в семействата преди започване на акациевата паша.

Основни принципи, свързани с подхранването на пчелите

За да може да се използва акациевата паша трябва да има създадени силни пчелни семейства и активното развитие на семействата да започва 65-70 дни преди цъфтежа на акацията. Ако акацията започва да цъфти към 10 май и да се активизира яйценосната дейността на майките трябва да започне около 5-6 март. След като се определи срокът на активизиране на развитието на семействата, пчеларят трябва да знае как да го извърши. - Да се подобри задържането на топлината, която пчелите отделят за отглеждането на пилото чрез стесняване на гнездата.

В гнездото се оставят толкова пити, колкото пчелите могат плътно да покриват. Другите се прехвърлят зад преградната дъска. Температурният режим в гнездата /особено на по-слабите семейства/ се подобрява значително чрез затваряне на междурамията. Цялото гнездо се покрива с плат направо върху рамките и покривната възглавница се поставя върху палта. Платът трябва да се побира между рамките и възглавницата, а не да се надига. Затоплянето се постига още по-добре, а е и по-хигиенично чрез запълване на междуремъчните пространства с дървени летвички, дълги 47 см и със сечение 9 на 11 см, за да се регулират и междуремъчните пространства, когато това се налага. Така топлият въздух в междурамията с пило не може да бъде изтикван от студения, идващ отдолу и отстрани в гнездото /образува се таван/.

Важно е това затопляне да предшества активизирането на яйцеснасянето на майката т.е. да се извърши още в началото на месеца /съобразено със срока на започване на пашата/. - Да се поддържат пчелите на семействата в активно работно състояние през целия период до настъпването на пашата. Когато времето е топло, пчелите използват цъфтящата растителност, биологичната връзка за снасянето на яйца от пчелната майка е осъществена без намесата на пчеларя т.е без подхранвания.

Биологичната връзка се къса, когато времето се влоши и пчелите не са включени в активна работа по събирането и преработката на нектара и прашеца от растителност или пък вече няма цъфтяща растителност. За да не се прекъснат в тези случаи отделянето на пчелно млечице и обилното хранене на майката с него, пчеларят трябва да поддържа по изкуствен начин активното работно състояние на пчелите в семействата. Единственият начин, с който той може да постигне това е даването на храна или преразпределението на наличната храна в гнездото. По-добри резултати се получават, когато началните подхранвания на пчелите се извършват с мед, а не се със захарен сироп. Когато пчелите започнат да носят усилено цветен прашец и обогатят чрез него организма си с белтъчини, тогава може да се премине към подхранване със захарен сироп.

Храна и хранене на пчелите

При меда захарите са разградени и пчелите извършват само физическата работа за разнасянето му, докато при захарния сироп захарите трябва да се преработват в усвоима форма и едва тогава да се използват за храна. Преработката на захарта при недостиг на прашец води до физиологичното изтощаване на пчелите и съкращаване на живота им. Подхранванията за активизиране развитието на пчелните семейства се извършва по следния начин:

Започва се разпечатването на собствените медови запаси в гнездото. В началото на месец март /при условие че акцията започва да цъфти към 10 май/, се разпечатва една от по-крайните пити /през едно от пилото/. Ако гнездото е на 6 пити, а третата и четвъртата, броени откъм преградната дъска, с пило, ще се разпечати или шестата-до стената, или първата – до преградната дъска.

Не бива да се разпечатва питата до самото пило, защото, ако настъпят застудяване, каквото почти винаги има по това време, пчелите се събират на кълбо върху пилото и няма да бъдат осигурени с храна-разпечатания мед е изнесен от питата и тя е празна. Количеството на разпечатания мед се определя от количеството на пчелите в семейството.На всяка плътна междина се разпечатва по 1 дм.2 мед от едната страна на питата /160-170 гр.мед/.

Пчелите пренасят този мед около пилото и осигуряват своето изхранване и изхранването на пилото при евентуални повратни застудявания. След това ще се разпечати останалият на питата неразпечатен мед. Ако на нея няма мед за разпечатване, ще се разпечати медът на крайната пита от другата страна на гнездото. Третото и четвъртото разпечатване се извършват на питите до пилото. Започне ли принос на цветен прашец /от бадема, мъртвата коприва, джанката и др./ разпечатва се и медът на питите с пило и са започва подхранването със захарен сироп. На пчелните семейства до настъпването на пашата да се осигурят 4-6 кг неприкосновен запас от мед.

Пчелите по инстинкт ограничават храненето на пчелната майка с млечице и тя силно намалява снасянето, когато в гнездото се е намалила храната /при застудяването те няма откъде да пренасят храна в гнездото, а не могат да събират и отвън, поради което минават на пасивно състояние и не отделят млечице/. Само при наличието на постоянен източник на храна-репко, овощни насаждения в цъфтеж, върби и др. и подходящо за летежа на пчелите време всеки ден, при което донасяният нектар напълно задоволява консумацията, развитието на пчелните семейства протича нормално. Такова съчетание обаче е много рядко и затова пчеларят трябва да осигури на семействата посочения неприкосновен запас от мед през раннопролетния период.

Оставянето на семействата с малко храна през март често води до изхвърлянето на запечатаното пило при застудяване на времето. Изхвърлянето става не толкова поради това че запечатаното пило е простудено, колкото заради изсмукването на соковете му за изхранване на пчелите и откритото пило поради привършване на меда и опасност от умиране от глад. Ако няма възможност да се даде готов мед за попълване на запасите, това трябва да се направи със захарен сироп, включително и наливан в пити. Така се дават по-големи количества наведнъж. Ако пчеларят е запазил от есента пити с прашец, през ранна пролет тях трябва да напълни със сироп /1:1/ и да ги даде в гнездата до пилото. Така той извършва пълноценно подхранване на пчелите с белтъчна и въглехидратна храна, което е силен подтик за активно развитие на пчелните семейства.

През март започват третиранията на пчелните семейства с медикаменти срещу вароатозата. Дозата на употребяваните медикаменти трябва да се спазва, тъй като ако се дадат в по-малко количество, не са достатъчно ефективни, а ако се предозират, може да се увредят и пчелите.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Борба с вароатозата у пчелните семейства

Присъединяване на пчелни семейства

Пчели - смяна на майките без риск за приема им