Восъчните молци са широко разпространени в нашата страна и нанасят големи щети на пчеларството.

Съществуват 4 вида восъчни молци, но най-опасни за пчеларството са видовете голям и малък молец. Възрастните форми на молците (пеперудите) не са вредители, защото нямат развити устни органи и живеят от 8-10 до 20-25 дни.

След оплождането женските пеперуди снасят от 1500 до 2000 бели дребни 0,4 мм. яйца, които залепват по восъчните пити в гнездото или извън него, по пукнатините,ъглите или по отпадъците в кошера. Когато температурата е благоприятна за развитието им - 30-36 градуса след 8-10 дни от яйцата се излюпват сиво белезникави ларви. Те се хранят усилено с восъчни суровини, нарастват непрекъснато и завършват развитието си около 30 дни. Достигат дължина 20-25 мм. По-нататък всяка молцова гъсеница се развива в пашкул, в която се извършва метаморфоза. След около 14 дни се излюпват отново молцови пеперуди, които повтарят същия цикъл на развитие.

Гъсениците на восъчните молци бързо се придвижват по средостението на питите като пробиват все по-широки входове, оплитат ги с паяжинообразни нишки и оставят в тях все по наедряващи екскременти.

При развитието им в пити, които се намират в пчелното гнездо, молцовите гъсеници увреждат и пилото чрез своите движения в средостението те безпокоят пчелните ларви и какавиди, които поради тази причина се изтеглят нагоре (тръбесто пило).

Мерки за борба. За борба с восъчните молци се използват следните ВМП: обработване на питите с биологичния продукт В 401, дезинфекция с формалинови пари (смесват се с 50 куб. см. формалин и 25 гр. калиев перманганат и веднага се поставят в открит съд в помещението), обгазяване с оцетна киселина или ацетонови пари - 100-120 милилитра на кубичен метър, прилагане на репиленти (листа от орех, лавандула, пелин, риган). Поразените от молците пити трябва незабавно да се извадят и претопят.

Профилактика. Необходимо е да се поддържат силни и здрави пчелни семейства, в гнездото да се оставят толкова пити, колкото могат да покрият пчелите. Излишните пити да се оставят за известно време зад преградната дъска. През пролетта е необходимо да се стесняват гнездата и дъната да се почистват и обгарят с газова горелка. Същото се извършва при подходящо време с резервните пити и кошерите.

Помещенията, в които се съхраняват резервните пити трябва да се поддържат идеално чисти, сухи и температурата в тях да бъде под 10 градуса.