Смяната на пчелни майки е важна необходимост в пчеларската дейност. Тя е проблем, който невинаги намира положително решение. Професор Таранов предлага над 20 начини за придаване на майки. Този факт е многозначителен не само от гледна точка на творческия му подход, но и насочва вниманието към убеждението, че придаването на майки е ключов момент с финансови измерения и често със съдбоносно значение за пчелното семейство.

При смяна на майките в пчелина ми е утвърден подход, характеризиращ се със сигурност, проверена в дългогодишна практика. Приложението му преминава в следната последователност.

  • - Един ден преди придаване на майките (маточниците - десетия ден след поставяне на еднодневните личинки в отглеждача) подготвям приемното семейство. От плодника в Даданблатовия кошер изваждам над ханемановата решетка във втория корпус пет пити със запечатено пило без пчелите (за да не прехвърля в него майката).
  • - На другия ден заради пилото са се качили по питите във втория корпус пчели от плодника. Тогава отделям двата корпуса с плътна преграда и три часа след това придавам запечатания маточник (майката).
  • - Малко преди това напръсквам около мястото, където след запечатаното пило ще поставя маточника със сироп. С него целя да отклоня вниманието на пчелите от "чуждото" тяло и да създам предпоставки за по-благосклонно отношение към придадения маточник. Отворът (прелката) на втория корпус е в различна посока от входа на плодника, за да се предотврати навлизане на майката при връщане от брачния полет в него, ако съм придал маточник.

 

Приложение за пчелари предава опита и знанията на следващото поколение

Какво се постига по този начин на действие?

Семейството от плодника и запечатаното пило при маточника осигуряват температурни условия, които не са подвластни на евентуални превратни застудявания. Доктор Станчо Георгиев подчертава, че последните два дни от вътрешно маточния живот на майката и първите часове след излюпването й са решаващи за увеличаване на броя на яйчевите търбички и за тежината на майката.

При тази технология на смяна не само се намалява рискът от налитане на майката в друго семейство, но се гарантира сигурен прием, защото майките са едри и с повече яйчеви търбички, докато произведените в нуклеузчета са малки, тънки, с малък брой яйчеви търбички и не се приемат охотно от пчелите.

Във втория корпус може по най-добър начин да се извърши тестване на младата майка.

Ако след тестването са налице основания за добра оценка и искам да сменя майката, откривам замреженото прозорче на плътната преграда за уеднаквяване на миризмата в двете семейства, а седмица след това премахвам преградата между тях. Оставям пчелите да си изберат майката, ръководен от убеждението, че те ще извършат по-добър подбор и от най-добрия пчелар.

Запасна майка

При този начин на работа и при несполука не се застрашава живота на семейството в плодника, защото разполага с редовна майка, а освен това при този подход може да се постави началото на двумайчино пчеларство или да се оставят за зимата две семейства в един кошер, което е предпоставка за успешен живот на пчелите през най-трудния за тях период. Когато съм сменял майката в основното семейство по описания начин, неуспешен случай не е имало, защото семейството е осиротено, миризмата е уеднаквена по естествен начин и придаваната майка е снасяща, а при тези обстоятелства и строг ред на действията приемът и е гарантиран.

Автор: Милан Стоянов

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

От любов към пчелите 

Повреди в пчелните кошери причинени от мишки

Месечни пчеларски практики в пчелина през август