Основната цел на пчеларя през този месец трябва да бъде - провеждане на системни, частични и основен пролетен преглед на семействата.

Основни принципи, свързани с подхранването на пчелите

При установяване на нередности пчеларят извършва следните практики:

  • - на осиротелите семейства и такива с майки търтовки се предават плодни майки
  • -прекомерно разширените гнезда се стесняват на толкова пити, колкото междурамия заемат наличните пчели
  • - плесенясалите, влажните пити и такива с диарични петна и проядени от мишки се заменят с пити от склада
  • - от замърсените с диарични петна кошери пчелните семейства се прехвърлят, ако времето е подходящо в чисти дезинфекцирани кошери
  • - почистват се дъната на кошерите, след което се обгарят с газова горелка
  • - подморът от дъното се събира, част от него се изпраща във вид на проби за лабораторно изследване, а останалото количество се изгаря
  • - ако пчелният мед в гнездото е по-малко от 5- 6 кг или семейството е останало без мед се придават пити с качествен запечатан мед или питки кърмово тесто, захаро-белтъчна храна или кристализирал мед от доказано здрави пчелни семейства
  • - подхранването се извършва неколкократно през 10-15 дни, а в края на месеца ежеседмично със захарен сироп в отношение 1,5 към 1.

Автор - Наско Кирилов

 


ВИЖТЕ ОЩЕ

Вредители на восъчните пити - восъчни молци

Екологично пчеларство - отглеждане на пчели без използване на лекарства

Пеперудата мъртвешка глава краде мед от кошерите