Нерядко под влияние на вредното въздействие на някои неблагоприятни за живота на майката или на цялото семейство условия, настъпва неправилно развитие на яйцата и какавидите и формиране на уродливи пчели.

Хермафродитните пчели имат признаци едновременно и на пчела работничка и на търтей. Те не са способни за никаква работа и пчелите сами ги изгонват. Предполага се, че това явление се дължи на частично оплождане на яйцето, което вече е започнало да се развива партогенетично.

Албиносите са пчели, по-често търтеи, които по време на тяхното развитие в килийката под влияние на неблагоприятните условия се излюпват с бели очи (поради липса на пигмент). Албиносите не виждат и затова лошо летят или никак не летят.

Циклопите, или еднооките пчели, притежават на челото едно сърповидно око. При всички тези уродства се прибягва до сменяне на майката.

Безкрилите пчели, пчелите и търтеите с недоразвити крачка и крилца са в резултат на: изстудяване в стадия на какавида - явление, особено често при прегледа през студено време; даване на личинките на нектар и прашец от някои отровни за тях растения; отравяне на личинките с развален прашец; отравяне с прашец, събиран от обработени с инсектициди растения; силно стръсване на питите със запечатано пило; восъчен молец, който правейки ходовете в питата с пило поврежда ларвите и осакатява какавидите; паразитно заболяване по пчелите - вароатоза.