Тя се получава при лошо вентилиране на въздуха и изтичане на вода в кошера през зимата. Действа неблагоприятно върху живота на пчелите през зимния и ранно-пролетния период. Тогава повишената влажност предизвиква оводняване на незапечатания мед, последва вкисването и изтичането му от килийките. Той не е подходящ за храна на пчелите и може да спомогне за бързото проявяване на нозематоза, паратиф, септицемия и тежкото им протичане. Освен това поради влагата плесенясват крайните пити на гнездото, охлаждат го, в следствие на което пчелите консумират повече храна, за да поддържат необходимата температура. Кошерите гният.