Една част от зеленчуковите растения нямат значение за пчелите, а други от тях са ценни медоносни растения. Зеленчуковите култури от сем. Кръстоцветни, като зелето, цветното зеле, алабашът и ряпата, са ценни медоносни растения, когато се оставят за семепроизводство.

Краставица

Като зеленчукова култура краставицата има значение за пчеларството, когато заема по-големи площи. От цветове на краставицата пчелите събират нектар и цветен прашец.

Бакла

Баклата е добро медоносно растение. Цъфтежът на баклата започва от средата на април и е доста продължителен. Цветовете отделят нектар и цветен прашец и се посещават охотно от пчелите.

Лук

Лукът има значение като медоносно растение, когато се отглежда за семепроизводство. Растенията образуват голямо количество цветове и цъфтят продължително време през юни-юли. Цветовете отделят обилно нектар и се посещават много добре от пчелите. Когато заема по-големи площи за семепроизводство, тази лукът създава главна паша за пчелните семейства. Освен това за семепроизводството е необходимо да се осигурява и пчелоопрашване.

Тиква

Тиквата има едри жълтооцветени цветове, които отделят голямо количество нектар и цветен прашец и се посещават много добре от пчелите. Женските цветове отделят голямо количество нектар, а мъжките - предимно цветен прашец и по-малко нектар. Тиквата цъфти продължително време и осигурява добра паша за пчелите.

Диня

Цветовете на динята са разделнополови, хермафродитни или смесени, с ярко жълто оцветяване. Цветовете на динята отделят значително количество нектар и се посещават много добре от пчелите.

Пъпеш

Медоносните качества на пъпеша са подобни на тези качества на динята.

Средната медопродуктивност на краставицата, тиквата, динята и пъпеша възлиза на около 2,5-3,0 кг от декар.