Най-добрият показател откога да се дават площи за използване на восъка в семействата за цялата страна се оказа цъфтежът на джанката. Цъфне ли джанката, то е започнало активизирането и развитието на семейството – разпечатванията на меда, подхранваниата със сироп, в гнезата трябва да се поставят площи за изграждане.

Препоръчва се първите количества восък да се оползотворят за изграждане не на нови пити с восъчни основи, а на строителни рамки. Джанката започва да цъфти през ранна пролет, когато времето е още променливо-наред с няколко хубави дни, през които пчелите започват да изграждат килийките на восъчните основи, настъпват и захлажданията, през  които восъкоотделянето намалява, а след това и спира.

Грижи за пчелите през месец април - I част

Намалява се и усилената работа по събирането на храна. При това положение пчелите прояждат восъчния лист по теловете, за да се възтановят връзката между изградените пити,  и развалят питата. Впоследствие на местата без основа те изграждат търтееви участъци. При строителната рамка спирането на восъкоотделянето поради влошаване на времето води до тронсформиране на градежа от търтеев в работнически и до прекратяването му.

Добре е използаването на восъкоотделянето на пчелите да се съчетае с воденото на борбата срещу вароатозата. Това се постига най-добре с помощта на:

- строителна рамка-плодникова рамка, разделена с допълнителна летва, успоредна на горната, на две равни половини, без поставянето на восъчна основа в горната половина.

При цъфтежа на джанката тази рамка се помества до последната пита с пило откъм преградната дъска, като на горната й летва се нанася белег. Той позволява при отварянето на кошера веднага да се открие строителната рамка.

Ползи от строителната рамка

При поставяне на строителната рамка пчелите изграждат най-напред горното отделение. Това става последователно чрез оформянето на отделни далачета, които впоследствие уголемяват, допират ги и ги съединяват в една пита. Майката поселдователно посещава далачетата и снася яйца в тях. Когато  цялото горно отделение на рамката   бъде изградено, пчелите започват да изграждат долното. През това време се развива пилото в горното отделение и започва неговото запечатване по реда на снасянето на яйцата.

Акарите

Акарите /кърлежите/, предизвикващи вароатозата, навлизат в онези килийки, чиито личинки са напълно развити и които пмелите са започнали зда подготвят за запечатване. Докато се запечатат всички килийки в горното отделение на строителната рамка, пчелите са изградили  долната половина ,майката е снесла последователно, съобразно  с изграждането на далачетата яйцата и най-старите личинки са пред запечатване. Към тях се насочват акарите.Търтеевото пило привлича акарите така, както магнитът – железните предмети.

Грижи за пчелите през месец април - III част

Горният далак се отрязва и рамката се премества вече между пилото-в центъра на гнездото. Докато пчелите отново изградят горния  далак, майката снесе яйца в него,личинките се излюпват и първите достигат до запечатване, долният далак е езцяло запечатан и се торязва- за капан на акрите служи горния далак. Докато се запечатат, изграден и осеменен е долния далак, в който започва запечатването на първите клийки със снесни яйца.Тогава се отрязва отново горния далак  и това  редуване се прави през целия сезон. Този начин на използване на строителнато рамка позволява непрекъснато да има търтееви килийки с личинки пред запечатване, в които да влизат акарите- това ги отклонява от влизанетов работническото пило. Има ли търтеево пило, те почти не влизат в работническото.

Тази особеност  на акарите позволява де се унищожават системно със запечатените търтееви далаци от строителните рамки. Опитите  у нас показаха, че от април до края на юни със строителните рамки се унишожават до 96 % о  акарите/спрямо контролните семейства/ и се получава 600-800 г восък от пчелно семейство. Използавенето на строителната рамка през магазина след поставянетому улеснява многоработата на пчеларите, работещи с дадан-блатви кошери с магазин. В центъра на плодника се оставя празно място за една пита /в него се поставят 11 пити/, слага се магазинът също с една пита по-малко в центъра и през него се спуска строителната рамка в плодника.

Пчелите изграждат горното отделние, което е в магазина и го запълватс мед, а в долното и под долната летва на рамката градят далаците, които се изразват последователно, както бе посочено по-горе. Често пчелите залепват далака под долната летва на строителната рамка, пусната през чагазина, за предната и задната стена на кошера и при изваждането на рамката той се откъсва, смачква се и пчелите се раздразват, а за да се вземе, трябва да се свали магазина, да се извадят няколко плодникови пити и да се освободи място за ръката. Всичко това е много сложно, ето защо на строителната рамка се прави трето отделение по следния начин: Отстранява се долната летва на строителната рамка.

Ненормалните състояния в живота на пчелните семейства

На магадинната равка се махва горната летва, заковават се страничните летви на строителната от вътрешната им страна. Поставя се и се заковава долната летва на строителната рамка/ако трябва, малко се скъсява/ там, където си е била. Може да се закове и до страничните летви на магазинната рамка, без да се скъсява, но се образува по-тясно средно отделение. Така се образува голяма рамка с три отделения- горното в магазина, средно и долно в плодника. На-горното/в магазина/ пчелите изграждат и запълват с мед, а средното и долното се използва като строители/за търтеи/отделения- изрязват се последователно както на обикновената строителна рамка.

Така се работи спокойно през целия сезон. При използване на строителната рамка за борба с вароатозата изрязването на строителните запечатани далаци от горното и долното отделение трябва да става по график на две седмици. Далаците се стопяват във вода по много достъпен за пчеларите начин, а не на слънчева восъкотопка /вж.м.май-извличане на восъка от далаците/. Започне ли цъфтежът на ябълката, наред със строителната рамка в гнездото трябва да се постави и пита за изграждане. Тя се слага по това време също до последната пита с пило, но откъм стената на кошера-от другата страна на гнездото/строителната рамка/.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Състояние на пчелните семейства през месец февруари

Запасна майка

Приложение за пчелари предава опита и знанията на следващото поколение