Месец април има решаващо значение за развитието на пчелните семейства. Макар че през април има захлаждания, пчелите вече са в активно състояние. През месеца зацъфтяват и останалите овощни видове- череши, круши, ябълки накои видове върби и тревисти растения. Пчелите намират нектар и прашец , чиито принос в семейставата  се усилва. Засилва се темпът за развитето на семействата.

Значително нараства консумацията на мед за изхранване на пилото, особено ако температурите са ниски, има наличието на валежи и вятър времето не благоприятствува отделянето на нектар от цъфтящата растителност. Силно нараства нуждана на пчелните семейства от помоща на пчеларя, както и възможността пчеларя за използва пчелите за опрашване на културите и за прашеца, който те събират през този период.

Площи за снасяне на яйца от пчелата майка

Голямо значение през този месец за доброто развитие на пчелните семейства е постоянното осигуряване на площи за снасяне на яйца от пчелата майка. Поради това, че при осведомителния и главен пролетен преглед в гнездата са оставени само питите, които се покриват добре с пчели/за да се подобри температурния режим/, при зацъфтяването на основните прашецодайни растения през април/репко, овощни видове, мъртва коприва и др/ пчелите всекидневно донасят големи количества цветен прашец и само за няколко дни запълват с него свободните килийки в гнездото.

Грижи за пчелите през месец април - II част

Така те ограничават силно снасянето на яйца и майката не намира свободни килийки за това. Всяко намаляване на темпа за снасянето на яйца забавя развитието на семействата, което пчеларя не бива да допусне. Показател за разширяването на гнездото през този период трябва да бъде ни толково количеството  на пчелите в него, а наличието на свободни за снасяне площи. Когато времето благоприятства летежа на пчелите от сутрин до вечер и те усилено носят цветен прашец, а липсват площи за снасяне, пчеларят трябва да прехвърля пити с прашец, на които няма пило, зад преградната дъска , а на тяхно място да постави празни пити, в които да продължи активното снасяне на яйцата.

Ето защо през април, особено при по-слабите семейства, тази замяна на пити трябва да се извършва периодично, докато се увеличат пчелите, за да се разширява и самото гнездо. От начало в гнездата трябда да се поставят светлокафяви и кафяви пити, в които през предишния сезон са се излюпвали няколко поколения пчели, а след зацъфтяването на репкото и ябълките - и светли пити. Още със започването на цъфтежа на джанките/при добре стеснени гнезда, подхранванията за активизиране яйценосната дейност на майката и летеж на пчелите/ пчеларят трябва да осигури в пчлните семейства гнезда празни рамки и рамки с восъчни основи за използуване на отделяния от восъкоотделителните жлези на пчелния восък.

Грижи за пчелите през месец април - III част

Восъкоотделяне на пчели

У нас малко пчелари умеят да използват пълно восъкоотделянето на пчелите, поради което голяма част от отделния  восък не се използва и се изхвърля от пчелите като люспици направо от жлезите. За това в страната ни от пчелно семейство за година се получава едва една трета от количеството, което се отделя от жлезите на пчелите. Основната причина за получаването на малко восък от пчелните семейства е непознаването на физиологията на восъкоотделителните жлези, т.е. восъкоотделянето. В миналото се даваше препоръката, щом настъпи главната паша, на пчелните семейства да се дават пити за изграждане, т.е. да се използва восъкът, който отделят пчелите.

Проучванията обаче показаха, че восъкоотделителните жлези на пчелите започват да отделят восък още през първите дни на активната им работа по:

  • - събирането на пръшец,
  • - нектар и
  • - отглеждане на открито пило.

 

Включени ли са пчелите в активна работа по събирането, преработката и съхранението на хранатао/нектара и цветния прашец/, изхранват ли голямо количество личинки, восъкоотделителните им жлези отделят  восък.  Ако в гнездото са осигурени площи, в които да изграждат килийка-работнически или търтееви, те оползотворяват отделения восък.

Няма ли такива площи, с този восък те надграждат всички възможни места, дори спускат далачета на преградната дъска, а при силностеснено гнездо и зад нея, като се започват да го изхвърлят вън от кошера във вид на люспици, както е върху восъчните огледалца. Ето защо, за да се оползотворява естествено отделящият се от восъкоотделителните жлези на пчелите восък, в гнездата на семействата трябва да се осигуряват места за използавенто му от ранна пролет.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Ненормалните състояния в живота на пчелните семейства

Ненормалните състояния в живота на пчелните семейства

От любов към пчелите