- Телът независимо от начина на носноването му по рамката трябва да бъде много добре опънат и да минава по средата на летвите на рамките.    

- Восъчният лист да бъде затоплен дотолкова, че като се държи на дланта на ръката през средата, краищата му да увисват лек надолу. Затоплянето, ако има слънце, може да стане и на котлон или на печка, а околният въздух да е с температура около 25 гр.С., за да не застиват бързо нагретите листове. Затопленият восъчен лист променя цвета си - от сивопепелив минава във воднисто светъл и сивият налеп изчезва.  

- Дъската, на която се залепва да бъде винаги мокра. При суха дъска восъчния лист се залепва за нея и при повдигане на рамката се отлепва от телта. Намазването на дъската с олио също предотвратява залепването на восъчния лист за нея. След работа дъската трябва да се почисти - олиото гранясва.    

- Шпорчето за топло или студено залепване не трябва да се натиска силно, за да не се прерязва восъчния лист от телта, а само леко да се вреже в него.    

- Восъчният лист за питите в горните корпуси да опира само до долната летва на рамката, а от страничните и горната да отстои на 1-2 мм. разстояние (да има луфт). Това е необходимо, за да не се изкривява листът между теловете и рамките от затоплянето му в гнездото при изграждането му в пита, за устойчивост и избягване на търтеените надграждения.  

- На няколко места, особено покрай долната и страничните летви, върху врязания в листа тел да се капне по една капка  втенчен восък. Силно нагрят стопен восък да не се слага, защото пробива листа и деформира килийките му.

Питите за изграждане се слагат в централната част на гнездото предимно между пити с открито пило. За сезон трябва да се изграждат средно по 5-6 корпусни и по 8-10 многокорпусни пити от семейството наред с постоянното използване на строителната рамка, за да се оползотвори отделеният восък.

През април трябва да продължат подхранванията на семействата, както за поддържането на работното състояние на пчелите, така и за допълването на хранителните капани в гнездото. И през този месец тежестта на подхранванията трябва да бъде през периодите, когато времето е влошено и пчелите не летят. При намалени запаси подхранванията трябва да се правят и през слънчевите дни до попълването на запасите от 4-6 кг. Добри резултати се получават и чрез подхранването с по-големи дози сироп 2 - 2,5 л., налят в пити, един път седмично до появата на пашата. Това е изгодно за отдалечените пчелини, когато пчеларят не може всекидневно да го обслужва.

През този месец пчеларите трябва да направят окончателна преценка за качествата на пчелите майки в семействата,  както по тяхната яйценосна дейност, така и по външния им вид. Всички майки, които навлизат в третата стопанска година, е целесъобразно да бъдат подменени чрез предизвикване на самосмяна. Това се постига, като крилата на тези майките се отрежат през времето на цъфтежа на ябълките, млади майки по този начин пчелите не подменят. Понякога предизвиканата чрез отрязване на крилата на майката, самосмяната прераства в роево състояние, което налага пчеларя да проверява заложените маточници. На подменяне подлежат и майките, които са негодни за създаване на силно семейство, независимо от възрастта им.

В началото на месеца се правят последните третирания срещу вараотозата, ако до тогава не са приключени, извършват се профилактичните подхранвания срещу гнилецовите заболявания. Настъпи ли обилният цъфтеж на медоносните растения - репкото, овощните дръвчета и др., подхранвания и третирания за горната цел не бива да се правят. В райони с големи масиви от репко, особено за семепроизводство, както и от овощни насаждения пчелните семейства трябва да се подготвят и за получавянето на стокова продукция от мед. Трябва да бъдат поставени магазините, а гнездата на по-слабите семейства за бъдат своевременно разширени.

През вторта половина на април трябва да се полагат грижи и за предотвратяването на семействата от изпадане в роево състояние. През април в майкопроизводителните пчелини главно в по-южните райони се започва отглеждането на пчелни майки. Тук основната задача е да се създадат и използват само много силни семейства за отглеждачи, да се пренасят съвсем млади личинки, да се използват силни на пчели оплодни отделения с много търтеи в бащините семейства. Това налага през април да се положат максимум грижи за създаването на всички предпоставки за получаване на висококачествени пчелни майки.

Април е месец, подходящ и за получаване на цветен прaшец от пчелните семейства. Желателно е прашецоуловителите да се използват периодично, а събраният прашец своевременно да бъде изсушен, добре опакован и защитен от заразяване от насекомите - те снасят в него яйца, от които той червясва и се разваля. По-добри резултати се получават от монтирани на дъната на кошерите прашецоуловители, каквито се използват вече в страната ни.    

ВИЖТЕ ОЩЕ: 

Грижи за пчелите през месец април - I част

Грижи за пчелите през месец април - II част