Малиново комарче През последните години малиновото комарче (Thomasiniana (Resseliella) theobaldi Barn.) се очертава като един от най-опасните неприятели по малината у нас.

Възрастното насекомо е дребна муха (комарче). Дължината на тялото на женските е около 2 mm, а на мъжките - 1,26 mm. Антените, главата и гърдите са тъмнокафяви, а коремчето е тъмночервено, покрито с къси космици. Яйцето е елипсовидно продълговато, понякога на двата края с малки шипчета. Ларвата отначало е стъкловидно прозрачна, след това става янтарнобяла, а напълно изхранена е месночервена. Дълга е 2,2 mm. Какавидата на цвят и големина е като ларвата.

Този неприятел по малината развива 4-5 поколения годишно. Зимува като ларва в повърхностния слой на почвата, в основата на малиновите стъбла. Възрастните от първото поколение летят в края на април и началото на май. Женските живеят 3-5 дни, снасят по 30-40 до 70 яйца, които полагат под напуканата кора на едногодишните стъбла. Излюпилите се след 3-4 дни ларви навлизат дълбоко под кората и се хранят с камбиалния слой на стъблата. Повреденото място придобива синкав цвят, дървесината хлътва и потъмнява. Ларвите от първото поколение обикновено са малко на брой, разпръснати поединично или на групи от 3 до 5. В следващите поколения те са по-многобройни и живеят на групи от 5 до 10 и повече. В такива случаи тъмносиньото петно хлътва в дървесината. Изхранването на ларвите продължава от 35 до 51 дни в зависимост от поколението и температурата през годината.

Повреждането на леторастите започва, когато достигнат на височина 30-40 cm. При силно нападение, към края на август, листата на поразените от комарчето едногодишни леторасти започват да жълтеят. През следващата година те не се развиват, а изсъхват. Неприятелят предпочита по-силно развитите леторасти, поради което високата агротехника не може да бъде мярка за борба с него.

Борба с малиновото комарче

Използване на здрав посадъчен материал. Пръскане в началото на излитането на възрастните насекоми от първото поколение с контактни инсектициди (органофосфорни, карбаматни и др.). Второ пръскане се извършва след 10-14 дни, като се третира и почвата в насаждението, за да се засегнат не само излитащите комарчета, но и заравящите се за какавидиране ларви. Преди пръскането малиновите насаждения да се прекопават. Няма регистрирани ПИВ и препарати за борба с малиновото комарче.