ябълки Горчивото гниене се нарича още трихотецийно гниене. Поразява плодовете на ябълката, крушата, дюлята, прасковата, сливата, черешата и др. Среща се най-често по плодовете на ябълката и крушата в плодохранилищата и много рядко в овощната градина. Причинява се от гъбата Trichothecium roseum Zink. В повечето случаи плодът външно е здрав, но при загряването му се вижда, че тъканта около семенната Кутийка е обхваната от кафяво гниене. В празнините на кутийката се забелязва бял памуковиден мицел, върху който има разпръснати розови купчинки от спорите на гъбата. Отличителен белег на това гниене е горчивият вкус, който е характерен не само за загнилата, но и за граничещата с нея тъкан.

Гъбата прониква в плодовете през отворените кутийки (при някои сортове ябълки), през лентицелите (при крушите) или през петната, причинени от струпясването. Понякога заболяването може да се прояви и външно, като вторично, около петната от струпясването. В тези случаи тъканта загнива, като се оцветява кафяво и по нея се появява повърхностен налеп, примесен с розови купчинки от конидиоспорите. Заразяването може да се извърши още в овощната градина. Високата влажност и температури над 5°С в плодохранилището благоприятстват развитието на болестта.