Диагностицирането на заболяването в началото на инвазията е трудно. Но при днешните дадености, които са се създали в световен мащаб и неговото повсеместно разпространение диагнозата се поставя по намирането на причинителя с неговите характерни цвят, форма и големина чрез:


- директно откриване на паразитите върху пчелите;
- при изваждане на търтиеви и пчелни ларви от килийките и намиране на кафяви кърлежи върху бялата ларва;
- при поставяне на бял намазнен лист она дъното на кошера и третиране с някой от известните и разрешени противовароатозни средства и проверка на сутринта за падналите кърлежи;
- по намерените безкрили и нежизнени пчели по прилетната дъска и пред кошерите;
- по бързото отслабване на семействата в края на летния сезон;
- при напускане на кошерите от пчелите заедно с майката, при излизане на кърлежите от силно опаразитеното пило;
- през есенно-зимния период, чрез намиране на множество кърлежи в сметените от дъното на кошерите падналите отпадъци.

 

 

 

 

 

 

 


За определяне на приблизителният процент на опартизяване на семействата, от кошра се изваждат една от крайните пити с пило и пчелите се смиттат в стъклен буркан /100-200 бр./. В буркана се пуска напоено с етер памуче и сезатваря. Упоените пчели се изсипват върху покрива на кошера и се преброяват пчелите и кърлежите намерени върху тях, покрива и стените на буркана. До 5% е слаба степен на опарзитеност, до 20% средна и над 20% силна степен с опасност за семейството.

 


През лятото опаризитеността може да се определи чрез поставяне на намаслена хартия на дъното на кошера и при естествено отпадане на 8-10 кърлежа за една нощ-опаразитяването се приема за средно и трябва да се вземат необходимите мерки. При падане на над 30 кърлежа за една нощ опаразитяването е масивно и застрашаващо живота на семейството и третирането трябва да се проведе незабавно-независимо от сезона и времето. Диференциална диагноза се прави по отношение на въшливостта по пчелите. Въшката Braula coeca, представлява малко безкрило насекомо с размери 1,3-1,6х0,8-1,1 мм, червено-кафяв цвят и кълбовидно тяло с три двойки крака разположени от двете страни на тялото. Открива се най-често върху гърдите на пчелната майка или другите пчели и се храни с хранителната кашица, с която пчелите изхранват майката или младите ларви. Тя не е паразит, а е само сътрапезник.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Синдром на празния кошер

Защита на пчелите от мравки

Борба с доброкачествения европейски гнилец

Ужилване от пчели и мерки против него